Arbeidsrettet rehabilitering – ARR

Arbeidsrettet rehabilitering er for deg som er sykmeldt og/eller har fått din arbeidsevne nedsatt.

Avigo tilbyr Arbeidsrettet Rehabilitering (ARR) i samarbeid med Falck Helse.

Målsettingen med ARR er å styrke arbeidsevnen og bidra til å gi deg noen verktøy til å håndtere helserelaterte og/eller psykososiale utfordringer.

Du skal veiledes til å finne de best egnede strategier for å fungere i arbeidslivet til tross for sykdom og skade, samt tilbys løsningsfokuserte aktiviteter som legger til rette for arbeidsaktivitet.

Første dag i tiltaket vil din nåværende situasjon kartlegges gjennom en samtale med fysioterapeut og jobbveileder.

Tiltaket har som utgangspunkt en varighet på 4 uker med 5 dager per uke, og består av:

 • Funksjonsfremmende trening
 • Veiledningssamtaler
 • Karriereveiledning
 • Karriereferdigheter
 • Undervisning
 • Aktiviteter på arbeidsplassen eller utprøvningssted

Arbeidsgiver og eventuelt andre samarbeidspartnere involveres med ditt samtykke.

Videre utarbeides en individuell tilpasset mål- og aktivitetsplan som sendes NAV i løpet av første uken.

Arbeidsrettet rehabilitering er et arbeidsmarkedstiltak hvor all innsøking til oss skjer via NAV Grimstad, Lillesand og Birkenes

Avigo har sertifisert personale innenfor følgende karriereveiledningsverktøy:

 • Work Interest Explorer (WIE)
 • Structured Career Interview (SCI)
 • Jobpics

For mer informasjon se her.

Bilde av ansvarlig arbeidsgiver

Vibeke Hasselø

 • Leder opplæring og avklaring
 • Telefon: 404 48 754

Les mer om ARR her

Les mer