Lese- og skriveopplæring hjalp Philip ut i arbeidslivet

Philip Barnett (25) fikk påvist dysleksi da han gikk på barneskolen. Philips dysleksi gjorde at han slet med å holde følge med de andre. Han mistet etterhvert motivasjonen og valgte å droppe ut av sin videregående utdanning. Philip søkte i en periode på halvannet år flere ulike jobber uten å få noen respons. Etter hvert kom han i kontakt med NAV, som gjennomførte en kartlegging av Philips lese- og skriveferdigheter, og anbefalte ham å delta på lese- og skrivekurs på Avigo i Lillesand.