Historisk ansettelse

Avigos mål med sitt nye selskap er at 80% av de ansatte skal rekrutteres fra mennesker som står utenfor arbeidslivet. Første ansatt skrev kontrakt forrige uke. Hun heter Ccoc Hlaw-Salvesen, er 37 år og døv.
Jobben i Avigo er hennes aller første faste jobb siden hun kom til Norge fra Burma i 2009. Hun var da fullstendig uten språk. Siden den tid, har hun lært seg norsk tegnspråk og fullført grunnskolen.
- Det er mange døve som ikke får jobb og som får en uføretrygd fordi de ikke kan jobbe. Men vi kan jobbe, sier Ccoc og smiler.