Har du et ønske om å arbeide, men trenger til å komme ut i jobb? Har du behov for tilpasninger i arbeidslivet? Ved hjelp av NAV kan du søkes inn til tiltaket arbeidsforberedende trening hos Avigo, hvis NAV mener vi kan hjelpe deg på veien til jobb eller utdanning. Vi har erfaringen og kompetansen som trengs for å hjelpe deg videre.

Prosessen i AFT

  • Kartlegging
  • Karriereveiledning
  • CV/ søknad og søk etter jobbmatch
  • Arbeidsutprøving
  • Avklaring av tilretteleggingsbehov i jobb
  • Aktuell opplæring
  • Mål om varig tilknytning til arbeidslivet gjennom jobb eller utdanning
  • Opplæring i grunnleggende ferdigheter

Sammen med Avigo finner du ut hvilke muligheter du har, og hva som må til for at du skal komme i jobb, utdanning eller få en bedre arbeidshverdag. Vi jobber med å finne den rette jobbmatchen, slik at du kan utvikle deg og mestre arbeidsoppgavene. Avigo samarbeider med mange lokale bedrifter, enten i offentlig eller privat sektor. De som får oppfølging av oss kan selv finne relevant arbeidspraksis, eller få hjelp av  våre veiledere. Målet med arbeidsutprøving er at du skal få en jobb.