Schell 7-eleven i Lillesand synes det er lærerikt å ha folk i arbeidspraksis

Arild Mollestad ved Shell 7-Eleven har hatt arbeidstakere i praksis gjennom Avigo, og sier at han gjerne hadde gjør det igjen. Han forteller at prosessen var lærerik både for praksiskandidaten og for han selv som leder.

Arild har  har ansatt flere utenlandske arbeidstakere og har Kunthea i praksis. Han har hatt veldig mangen positive opplevelser og synes at utenlandske arbeidstakere har god arbeidsmoral.

Det beste med samarbeidet med Avigo har uten tvil vært den tette oppfølgingen han og praksiskandidaten har fått fra Avigos veileder. Når en inngår et samarbeid med Avigo har man en åpen avtale som er mulig å trekke tilbake dersom det skulle oppstå noe som gjør at arbeidsforholdet ikke lenger fungerer.