Daglig leder i Avigo om konkurranseutsetting

Daglig leder Monica Grimstad hold et innlegg på attføringsbransjens årskonferanse for styreledere og daglige ledere, som ble avholdt denne uken. Mer enn 100 bedrifter deltok.

Avigo er blant de få attføringsbedriftene i Norge som har vunnet de nye konkurranseutsatte tiltakene i tøff konkurranse med dyktige nasjonale og internasjonale aktører.

Tema var omstilling i en tid der flere av våre kolleger i andre attføringsbedrifter har tapt disse oppdragene som kanskje hadde vært kjernevirksomhet over mange år. Statsråd Ericsson var hovedattraksjon. Han var tydelig på at konkurranseutsetting var kommet for å bli, og oppfordret bedriftene til å være offensive fremover. Han viste til at utfordringene for kommune-Norge er gigantiske nå og fremover. Nærmere 5000 flykninger kom til Norge i september. UDI forventer 30 000 neste år, men innrømmer at tallet kan bli vesentlig større. Disse og flere utfordringer gir nye muligheter til en bransje med høy kompetanse på det viktigste tiltaket for en vellykket integrering. Norskopplæring, samfunnskunnskap og tilknytning til arbeidslivet.
I det hele var årets konferanse preget at optimisme og stor omstillingsvillighet.