Åse Marit brukte eget nettverk- fikk fast jobb

Åse Marit Håkedal (46) fra Lillesand har jobbet flere år innen ulike bransjer, med alt fra barnehage til skadesanering. Januar i fjor mistet Åse Marit jobben sin på grunn av nedskjæringer. Hun følte selv at både alder, slitasjeskader og mangel på formell utdannelse ga henne relativt dårlige odds i et tøft arbeidsmarked. Hun bestemte seg likevel for å takke ja til å et tilbud gjennom Avigo.

Da Åse Marit kom til Avigo, startet hun opp i tiltaket Oppfølging. Her fikk hun bistand til å skrive søknad og CV, noe hun aldri hadde gjort før. Veiledningen hun fikk på dette opplevde hun som veldig nyttig. Neste steg var å søke jobber.

Åse Marit bestemte seg for å ha en åpen innstilling til ulike jobbtilbud, men hun hadde alltid hatt lyst til å jobbe med psykisk utviklingshemmede. Hun har selv et psykisk utviklingshemmet barn, og har som mor tilegnet seg 25 års førstehåndskunnskap og god erfaring.

Sammen med sin veileder i Avigo, Kari Sædberg, fikk de på plass en avtale om arbeidspraksis i Lillesand kommune, på Solkollen bofelleskap. Parallelt med dette, skulle Åse Marit søke fast jobb. En bekjent av Åse Marit hadde fortalt til kollegaer og bekjente at hun var på utkikk etter jobb, og plutselig dukket det opp en mulighet som ledsager/assistent i Birkeland kommune. Åse Marit leverte inn CV og ble innkalt til intervju. Intervjuet gikk bra, og hun trengte ikke å tenke seg lenge om da hun ble tilbudt stillingen.

Det er utrolig givende å jobbe med mennesker som utrykker følelser, og som viser takknemlighet og glede for ting som andre kanskje tar for gitt, forteller Åse Marit.

Avigo jobber etter Empowerment-tankegangen som tar utgangspunkt i at alle mennesker har ressurser og muligheter til å finne egne handlingsstrategier og få innflytelse og medbestemmelse. Det er derfor viktig at våre veiledere er tydelige på hva vi kan hjelpe jobbsøkerne med og hva vi forventer av egeninnsats.

Kari Sædberg presiserer viktigheten av å få frem at hver jobbsøker trenger individuelle løsninger. Hun forteller at Åse Marit er et godt eksempel på en dame som ikke lener seg tilbake og venter på at andre skal ordne ting for henne. Hun har brukt Avigo der hun har hatt behov, og hun har hele tiden mobilisert egne krefter for å finne jobb.

Les også

alt

Jeg elsker jobben min

Hadde det ikke vært for Avigo tror ikke Liv Cathrine at hun hadde kommet seg videre i jobb. Hun anbefaler andre som trenger å komme et steg videre å få veiledning hos Avigo.

Les mer

alt

Fra supervisor til sosionom

Thomas fikk en yrkesskade i 2008. Dette førte til at han var sykemeldt over en lang periode. Han  forteller om sin reise fra  IT og kraftindustri til sosionom utdannelse. Avigo ga Thomas tro på seg selv, og åpnet hans synsfelt.

 

Les mer

alt

Kim søkte over 60 jobber- arbeidspraksis ga fast jobb

Kim mistet jobben på grunn av nedbemanning. Han søkte over 60 stillinger uten å få noe særlig respons. Når Kim kom til Avigo han ble tipset om å kontakte bedrifter å spørre om arbeidspraksis. På denne måten fikk Kim vist frem hva han er god for, noe som senere resulterte i fast jobb.

Les mer