Avigo ble historisk

Avigo ble i går historisk da bedriften ble sertifisert i prosjektet Likestilt Arbeidsliv.

For første gang i Norge er det gjennomført sertifisering innen Likestilt Arbeidsliv. Dette gjør Avigo og øvrige 14 pilotbedrifter historiske. Metodikk og kvalitet i sertifiseringsordningen ble skrytt opp i skyene gjentatte gangen fra talestolen under et stort arrangement i Kilden i Kristiansand i dag tirsdag.
Bedriften kan nå kalle seg en likestilt bedrift etter å ha bestått sertifiseringskravene som er utviklet i samarbeid med Vest-Agder Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, samt øvrige 14 pilotbedrifter i Agder.

Målsettingen med sertifiseringsordningen er å få bedrifter til å jobbe strukturert og målrettet innenfor viktige områder for å fremme et likestilt og mangfoldig arbeidsliv. Områdene er forankring, inkluderende arbeidsmiljø, rekruttering, tilrettelegging, heltid, livsfase, Likelønn.
Sitat Tine Sundtoft fra scenen: Dette er en stor dag på og for Sørlandet. – Dette er et utrolig viktig arbeid som er gjort. Og ekstra moro er at det gjøres fra Sørlandet, sa likestillingsombud Hanne Bjurstrøm

På bildet f.v. Veileder og fagansvarlig Morten Austad, tillitsvalgt Olav Torve, daglig leder Monica Bergin Grimstad, HR og HMS-ansvarlig Kristin Aareskjold Glamsland, og fylkesordfører i Aust-Agder Gro Bråten.