Avigo forener krefter med BIVA

Nytt år gir nye muligheter heter det. For oss i Avigo og BIVA blir 1. januar en helt spesiell dag. Da fusjonerer nemlig våre to selskaper.  BIVA er en vekstbedrift med virksomhet i Grimstad og Birkeland, og har samme mandat som Avigo – nemlig å hjelpe folk tilbake til arbeidslivet.

Vårt nye motto blir: SAMMEN FÅR VI FOLK I JOBB

Vi syns det nyfusjonerte selskapet også fortjener en revitalisert logo. Si hei til «nye» Avigo!

Sammen får vi folk i jobb. «Sammen» betyr for oss at dette er noe vi skal få til i fellesskap med våre eiere, oppdragsgivere, kommunene, innbyggere i Lillesand, Grimstad og Birkenes, næringslivet i regionen og ikke minst menneskene det gjelder. Alle som kan og vil jobbe, bør få muligheten til det.

Det er for mange ressurser som ikke blir benyttet i vårt samfunn, ressurser som kan bidra til verdifull verdiskaping for oss alle.

Denne fusjonen gir oss enda bedre grunnlag for å lykkes med vårt oppdrag. Avigo og BIVA har i all hovedsak samme eiere; Lillesand, Grimstad og Birkenes kommuner, samt Aust-Agder Næringsselskap og Aust-Agder fylkeskommune. Ved å forene våre krefter, styrker vi vår spisskompetanse i attføringsfaget og om de virkemidler som er til rådighet gjennom blant annet NAV. Vi sørger for å kvalifisere alle som kommer innom oss slik at de står bedre rustet til å møte arbeidslivet, og vi gir alle individuell oppfølging på veien mot jobb eller utdanning.

Nytt år gir ikke bare oss, men alle som ønsker jobb nye muligheter.

La oss stå sammen i jobben om å få folk i jobb!