Overflatebehandling med Avigo Garanti

Avigo Garanti er en forsikring for deg som legger ny kledning på hus. Velger du industrielt behandlet kledning fra Avigo er produktet beregnet til å vare i 30 år hvis anbefalt vedlikehold og monteringsanvisninger følges. Avigo leverer overflatebehandling i samarbeid med Sherwin-Williams.

Utvendig kledning

Grunnet: Produktet er impregnert og grunnet på 3 sider. Fordelen med ferdig grunnet kledning, er at den er påført under optimale forhold slik at faren for råteangrep er redusert. Man er også uavhengig av værforhold og årstid for montering av kledningen. Kledningen skal ferdigbehandles med dekkstrøk så fort det lar seg gjøre, senest første malingssesong.

Malt: Produktet er impregnert, grunnet og malt på 3 sider med ett eller flere strøk med vannbasert maling. Fordelen med ferdig malt kledning fra Avigo, er at den er påført under optimale forhold og faren for råteangrep er vesentlig redusert. Når kledningen krymper vil det heller ikke være ubehandlede striper. Malt kledning kan stå i inntil fem år før ny overflatebehandling. Kledning som er malt med ett mellomstrøk bør påføres et toppstrøk snarest mulig etter montering.

Merk! Det kan være variasjoner for behandling av furukledning og fare for kvistgjennomslag.

 

 

Innvendig panel

Antatt levetid for innvendig panel varierer etter hvilket produkt og behandling du velger. Hos Avigo får du kledning som både er behandlet med kvistlakk, sparklet, grunnet og påført den malingen du ønsker.