Avigo Kommunale Tjenester

Avigo Kommunale Tjenester ansetter personer som har stått utenfor arbeidslivet over lengre tid. Målet er at selskapet skal rekruttere 80% av sine medarbeidere blant de som står utenfor arbeidslivet. Hensikten med selskapet er å tilby tjenester til eierkommunene ved bruk av utvidet kommunal egenregi.

 

Hva må til for å lykkes? 

For å lykkes er vi avhengige av å finne aktuelle oppdrag som er økonomisk bærekraftig og har en viss forutsigbarhet til Avigo Kommunale Tjenester. Kommunene har i dag et relativt stort omfang av oppgaver som kan utføres av personer uten formell fagkompetanse. En del av disse oppgavene kan, eller er allerede satt ut til andre enn kommunen selv.

Oppgavene kan være:

 

 •  Vedlikehold
 •  Renhold
 •  Forvaltning av uteområder
 •  Transport
 •  Flytting
 •  Bilhold
 •  Arkiv/dokumenthåndtering
 •  Med mer
Økonomisk gevinst for kommunene

Den totale løsningen har stor samfunnsmessig effekt og en økonomisk gevinst for kommunene. Personer kan flyttes fra passive støtteordninger til ordinært arbeidsforhold med skattbar inntekt.  Løsningen skal likevel være basert på rent forretningsmessige prinsipper.  Tjenestene kommunen skal kjøpe må være oppgaver de uansett må ivareta/betale for. Kjøp fra Avigo Kommunale Tjenester kan gjøres uten en offentlig anskaffelse (fordi kommunene eier Avigo), men vi skal tilby oppgavene tilsvarende andre tilbydere og ikke være konkurransevridende. Arbeids- og lønnsbetingelser skal følge alle lovkrav, lønnsoverenskomster osv.

Prosjektmål
 • Bedre levekårsutfordringer og nå bærekraftsmål
 • Skape arbeidsplass med trygge rammer for personer som har stått utenfor arbeidslivet over lengre tid
 • Skape arbeidsplasser for personer uten formell fagkompetanse
 • Bruke utvidet kommunal egenregi som løsning for arbeidsinkludering