Avigo Tjenesten

Avigo Tjenesten er et arbeids- og aktivitetstiltak for unge sosialhjelpsmottakere mellom 18-30 år i Lillesand- og Birkenes kommune. Målet er at de skal bli selvforsørget, enten ved å starte på utdanning eller komme i lønnet arbeid.

Tjenesten 

Vi er opptatt av at deltakerne ved Avigo Tjenesten skal oppnå motivasjon og mestring. For å nå dette har vi fokus på det sosiale, de gode samtalene – både indivudelt og i fellesskap, felles trening og karriereveiledning. Det er også viktig at deltakerne får variert arbeidstrening for å oppnå dette. Det tilbys arbeidstrening innen service-, montering, små varer innen treproduksjon, hagearbeid og transportoppdrag for privat og bedrift. Det tilbys også arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv.

Aktivitetstilbudet ved Avigo Tjenesten

  • Karriereveiledning
  • Arbeidstrening
  • Individuelle samtaler
  • Sosialt felleskap
  • Fysisk trening
  • Hjelp til å søke jobber

Avigo Tjenesten har 15 plasser, 11 plasser til Lillesand kommune, og 4 plasser til Birkenes kommune.