Avigo jobber for å være en foregangsbedrift for arbeidsinkludering og bærekraftig utvikling. Det gjøres ved å skape bærekraftig arbeid gjennom å tilby jobbmuligheter for alle. 

FNs bærekraftsmål

Avigo har valgt å se til FNs bærekraftsmål i arbeidet vårt. Disse gir et universelt, globalt rammeverk som Avigo kan knytte målene og bidragene opp mot – og strekke seg etter. 

God utdanning

«Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.» Det legges til rette for kompetanseheving, videreutdanning, fagopplæring og fagbevis i Avigo.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

«Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.» Avigo skal bidra til å gi dem som står utenfor arbeidslivet en mulighet til å bli inkludert. Avigo skaper verdifulle arbeidsplasser gjennom varig tilrettelagt arbeid, OK Kompetanse og gjennom arbeidsforberedende trening.

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Avigo skal redusere avfallsmengden gjennom redusering av restavfall, ombruk og redesign. Dette gjøres bevisst i produksjonen og gjøres via Bruktbutikken Avigo i Grimstad. «Fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser, i samsvar med de enkelte landenes politikk og prioriteringer». Avigo tilbyr tjenester gjennom kommunal egenregi. Her legges det føringer for kommunene i tjenestene.