Èn ting var sikkert; Raymond skulle aldri tilbake på skole

Da Raymond (31) fra Birkeland skulle ta et yrkesvalg som 16-åring, valgte han Hotell og Restaurantfag, med spesialisering innen kjøttfaget. Raymond syntes det var vanskelig, og nærmest umulig, å velge retning i så ung alder. Han var usikker på om han hadde valgt riktig. I tillegg trivdes han ikke med de teoretiske fagene, han opplevde at han ikke presterte godt nok. Etter Vg2 valgte han derfor å ta et års pause fra skolen.

Etter et år med skolefri og tid til å tenke, bestemte Raymond seg for å begynne å jobbe fremfor å gå tilbake til skolen. Bare tanken på mer skole var avskrekkende. Han søkte derfor jobb som operatør på 3B fiberglass, hvor han jobbet frem til han måtte slutte på grunn av en ryggskade i 2007.

Raymond hadde tidligere jobbet kortere perioder i barnehage og på ungdomsskole, og trivdes veldig godt med det. Når han etter noen år ble bedre av ryggplagene sine, bestemte han seg for å prøve å få en arbeidspraksis hvor han kunne jobbe med mennesker. Han fikk deltidspraksis på to fritidsklubber i Kristiansand, hvor han jobbet med det som fritidsklubbene hadde behov for. Raymond trivdes veldig godt i jobben, og syntes det var givende å jobbe med barn og ungdom.

Fordi Raymond ikke fikk fast jobb, fikk han tilbud om å få bistand til jobbsøking gjennom Avigo. Det første Raymond sa til sin veileder Marina, var at han i hvert fall ikke skulle tilbake til skole:

«Skolen har alltid vært et svakt punkt hos meg. Jeg er ikke noe god på teori, praksis er mer min sterke side».

Høsten 2015 startet han i arbeidspraksis ved Hånes skole og fritidsklubb. Han stortrivdes fra første stund, og fikk bekreftet at han var på rett plass med tanke på yrkesvalg. Men arbeidsgiver var tydelig på at de i hovedsak ansetter personer som har en formell utdanning. Marina tenkte at dette var en god inngang til å begynne så smått å snakke om utdanning, på tross av hva Raymond hadde sagt om skole tidligere.

Etter å ha vært i tenkeboksen noen dager, sa Raymond til Marina at han nå hadde bestemt seg for å bli barne- og ungdomsarbeider! Selv om han i utgangspunktet ikke ønsket mer skole, erkjente han at dette er veien å gå for å få drømmejobben. Sammen besøkte de karrieresenteret og fant ut at Raymond hadde alle fellesfagene på Vg1- og Vg2-nivå, og trenger kun å ta programfagene. Her fikk han veiledning på ulike veier til å ta fagbrev, søkte Voksenopplæringen, og fikk plass skoleåret 2016/17.

Marina Bjerkeng (veileder på Avigo) ordnet en ny praksisplass til Raymond, assistent på Brentemoen barneskole i Lillesand fra januar 2016. Her har han vært en ressurs fra første dag, og han stortrives i jobben som assistent. Raymond har også fått bistand til oppgaveløsning av Skjalg Grimnes som jobber som pedagog innen matte og tall hos Avigo.

I august startet han opp med skole to dager i uken, kombinert med at han jobber på Brentemoen skole to dager i uken, og en dag til skolearbeid. Til våren skal han gå opp til fagprøven innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Selv ler han nesten litt når han snakker om det, men sier at han synes det er bra at arbeidsgivere er tydelige på hva som forventes for å kunne få fast jobb.

«Å jobbe med barn og ungdom er kjempeviktig. Jeg skjønner godt at man ønsker å sikre et visst faglig nivå på de man velger å ansette, sier Raymond. Når jeg så kunne kombinere skolefag med den praksisen jeg får på skolen, og ikke minst den tette og gode oppfølgingen jeg fikk hos Avigo, så ble det gøy og sette meg på skolebenken igjen – noe jeg aldri hadde trodd skulle skje, avslutter Raymond.