Evaluering

Evaluering for deltakere:

Oppfølging
Avklaring
AFT
VTA

Evaluering for samarbeidsbedrifter:

Evalueringsskjema til samarbeidspartnere