For arbeidsgivere

Avigo kvalifiserer jobbsøkere til å dekke ulike behov i arbeidsmarkedet gjennom skreddersydde og velprøvde opplegg. Vi tilbyr ulike former for arbeidstrening, og forbereder våre jobbsøkere på hva du som arbeidsgiver forventer og trenger. Deretter finner vi sammen ut hvordan arbeidstakeren best blir inkludert i din bedrift. Alt dette skjer under tett oppfølging av Avigos profesjonelle veiledere og er kostnadsfritt for bedriften.

Bilde av ansvarlig arbeidsgiver

Vibeke Hasselø

Vi i Avigo jobber primært for å få folk i jobb. Som et viktig steg på veien ønsker vi at våre jobbsøkere kan få arbeidspraksis ute i bedriftene. Vi har samarbeidsavtaler med en rekke bedrifter innen mange ulike bransjer, blant annet:

 • ASKO Agder
 • Adecco
 • Askeladden barnehager
 • Bakehuset
 • Birkeland Busser
 • Clarion Hotel Tyholmen
 • Hotel Norge, Lillesand
 • IKEA
 • Landvik skole
 • Lillesand kommune
 • Meny Grimstad
 • Monter Grimstad
 • Nille (region Agder)
 • Posten Norge Distribusjon Kr.sand
 • Scandic Hotel Grimstad

Det kan også være hensiktsmessig at jobbsøkerne har noe arbeidstrening internt hos Avigo før de kommer ut i bedriftene.

Avigo har spesialiserte treningsarenaer for:

For at vi skal lykkes med vårt samfunnsoppdrag, er vi avhengige av at alle er med å bidrar. Gir du arbeidstrening eller jobb til en jobbsøker gjennom Avigo er du også med og tar et samfunnsansvar. Dersom du vil vite mer om hvordan du kan bidra, eller ønsker mer informasjon, må du gjerne kontakte Monica Bergin Grimstad | 908 74 970

Godkjent inkluderingsbedrift

«Godkjent inkluderingsbedrift» er startet opp av Arbeids- og inkluderingsbedriftene i Agder for å kunne gi noe tilbake til våre gode samarbeidsbedrifter i det lokale arbeidslivet.

Les mer

Ringer i Vannet

Ringer i Vannet (RiV) er en rekrutteringsstrategi for NHO-bedrifter. RiV drives av NHO service i tett samarbeid med attføringsbedriftene i Norge, og gir de som har falt utenfor arbeidslivet en viktig mulighet for å komme seg i lønnet arbeid.

Les mer

Medarbeidere med egen veileder

Velger du en medarbeider gjennom Avigo får du egen jobbveileder med på kjøpet. Vi i Avigo kjenner våre jobbsøkere godt og vi kartlegger din bedrifts behov. Sammen velger vi riktig medarbeider og gir mennesker en ny mulighet.

Les mer

Fordeler for samarbeidsbedrifter

Det er mange fordeler med å bli en samarbeidsbedrift til Avigo. Hos Avigo er vi mange erfarne jobbveiledere som bruker tid på å bli kjent med bedriften din og hva du har behov for når du skal rekruttere.

Les mer

Ting folk lurer på

Avtalene er ulike. Vi tegner avtaler som passer din bedrifts behov.
Som regel er ikke samarbeidsavtalene mer forpliktende enn at bedriftene forplikter seg til å vurdere jobbsøkere fra Avigo når man skal rekruttere, kunne tilby arbeidspraksis og/eller at man tar kontakt når det er behov for ressurser i lengre eller kortere perioder.

Det er ulike støtteordninger knyttet til den enkelte deltaker. Som regel er det muligheter for å få lønnsbidrag i kortere eller lengre perioder. Dette avgjøres av NAV, men Avigo bistår i prosessen.

Nei. Vårt mål er at jobbsøkere gjennom Avigo skal komme i fast lønnet arbeid, men en av fordelene ved å rekruttere gjennom Avigo, er du får mulighet til å teste ut kandidatene først for å se om de fungerer godt i jobben.

Det varierer ut i fra ditt og jobbsøkerens behov. Du skal imidlertid være sikker på at velger du en kandidat fra Avigo, så skal vi gjøre vårt ytterste for at arbeidstakeren er så klar som mulig for nye arbeidsoppgaver i din bedrift.

Når du ansetter en ny medarbeider må man vanligvis gjennom en opplærings- og tilpassingsfase. Dette må du også påregne ved en ansettelse av en jobbsøker fra Avigo, men ikke i særlig større grad enn "normalt".

alt

Fra arbeidspraksis til fast ansettelse

Lagersjef Harald Tobiassen fra SG armaturen i Lillesand har ansatt to personer på fulltid i fast stilling fra Avigo. Det har han ikke angret på.

Les mer

Avigo

Totalt i 2019 har vi fått 181 personer ut eller tilbake i jobb.


Avigo

Totalt i 2019 har vi fått 47 personer til utdanning.


Avigo

Totalt i 2019 har 791 personer fått et tilbud gjennom Avigo.Noen av våre samarbeidspartnere