Medarbeidere med egen veileder

Velger du en medarbeider gjennom Avigo får du egen jobbveileder med på kjøpet. Vi i Avigo kjenner våre jobbsøkere godt og vi kartlegger din bedrifts behov. Sammen velger vi riktig medarbeider og gir mennesker en ny mulighet.

Jobbsøkere med egen veileder

Rekruttering av gode riktige medarbeidere er noe av det viktigste for en bedrift.  Velger du å inngå et samarbeid med Avigo får du en profesjonell rekrutteringspartner som først og fremst tenker på din bedrifts behov. I tillegg kjenner vi våre jobbsøkere godt, noe som gir oss et svært godt grunnlag for å matche riktig arbeidssøker til stillingen.

Finner vi en god match, vil våre veiledere være med jobbsøkerne ut på arbeidsplassen i den første tiden slik at de blir trygge, motiverte og lærer jobben godt. Dette er kostnadsfritt for bedriften.

Kvalifisering

Våre jobbsøkere har gått gjennom en profesjonell og nøye kartlegging. Her blir det avdekket behov for eventuell kompetanseheving og relevant arbeidstrening. Vårt mål er å kvalifisere og ikke minst motivere arbeidssøkerne til arbeid som passer markedets behov. Veilederne setter seg godt inn i bedriftenes behov og kvalifiserer jobbsøkere etter dette.

Lønnstilskudd

Velger du en jobbsøker fra Avigo vil det være mulig å søke om lønnstilskudd for en kortere eller lengre periode.