Godkjent inkluderingsbedrift

«Godkjent inkluderingsbedrift» er startet opp av Arbeids- og inkluderingsbedriftene i Agder for å kunne gi noe tilbake til våre gode samarbeidsbedrifter i det lokale arbeidslivet.

En «Godkjent Inkluderingsbedrift» er en privat eller offentlig virksomhet som har gitt jobbsøkere mulighet for å oppleve tilhørighet i arbeidslivet, og gitt de mestring i praksis og/eller rekruttering til ordinære stillinger.

Inkluderingsbedriften skal være tilknyttet og ha et etablert et samarbeid med en av våre Arbeid- og Inkluderingsbedrifter.

Godkjenningen forutsetter en eller flere av punnktene under:

  • At bedriften bidrar til den nasjonale inkluderingsdugnaden ved å få flere i arbeid.
  • At bedriften tar inkluderingsansvar over tid gjennom rekruttering, kvalifisering, arbeidstrening og/eller avklaring av personer som står utenfor arbeidslivet.
  • At bedriften tilbyr tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv.
  • At man finner gode løsninger for den enkelte med fokus på mestring og personlig vekst i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Å få godkjenningen som Godkjent Inkluderingsbedrift vil kunne være med bidrar til å styrke bedriftens omdømme gjennom at de synliggjør sitt bidrag i den nasjonale inkluderingsdugnaden, og at de bidrar til å gi personer mulighet til personlig vekst og mestring i arbeidslivet. Samtidig kan de vise at de sammen med en av våre bedrifter har bidratt til å gi personer mulighet for god og trygg opplæring til å bli en god medarbeider tilpasset bedriftens og markedets behov.

Nominasjonene til Godkjent Inkluderingsbedrift vil skje av våre profesjonelle ansatte i en av våre Arbeid- og Inkluderingsbedrifter.

Har du spørsmål om Godkjent Inkluderingsbedrift, kontakt Vibeke Hasselø i Avigo; [email protected].