Studier med støtte – SMS

Er du student og har psykiske helseutfordringer? Studier med støtte (SMS) er et tilbud for deg som trenger støtte, veiledning og tilrettelegging i studiehverdagen. Det er et tilbud for studenter som har studier som godkjent arbeidsrettet tiltak i NAV.  SMS er et samarbeid mellom Avigo, Universitetet i Agder og NAV.

Avigo leverer SMS tilbudet til studenter både i Grimstad og Kristiansand.

Hvordan kan SMS hjelpe?

Det å ha psykiske helseutfordringer kan iblant forsterke de vanlige utfordringene man møter som student.

Hos oss kan du blant annet få hjelp til:

  • Strukturering av hverdag og studiene
  • Samarbeid med universitetet og støtteapparat
  • Støttesamtaler med fokus på problemløsning, mestring og motivasjon
  • Gruppetilbud hvor man kan treffe andre i samme situasjon
  • Være talerør inn mot utdanningsinstitusjonen og øvrig hjelpeapparat

Oppfølgingen tilpasses ditt behov. Det kan være hjelp med praktiske ting eller til å bli trygg i omgivelsene på studiestedet.

For Student: Dersom du har spørsmål eller vil vite mer om dette tilbudet, ta gjerne kontakt med Anja.

For NAV: Lurer dere på ventetid i tiltaket kan dere kontakte Anja.

 

Ting folk lurer på

Vi holder til i Gimlemoen 50, i Ressurssenter for tilrettelegging, helse og mestring.

Vi holder til i 5 etasje i C-fløyen, hvor vi er samlokalisert med studenthelsetjenesten i Ressurssenter for tilrettelegging , helse og mestring

Bilde av ansvarlig arbeidsgiver

Anja Merethe Roaas

Mer om SMS