Fra supervisor til sosionom

Thomas fikk en yrkesskade i 2008. Dette førte til at han var sykemeldt over en lang periode. Han  forteller om sin reise fra  IT og kraftindustri til sosionom utdannelse. Avigo ga Thomas tro på seg selv, og åpnet hans synsfelt.

 

Fra full aktivitet til null aktivitet

Thomas Vik (43) gikk rett i jobb etter videregående skole, og har arbeidet seg oppover i ulike bedrifter, hvor han har hatt lederstillinger innen bl.a. reklame, butikk, IT og fornybar energi. I 2008 ble han utsatt for en arbeidsulykke, og kunne ikke lenger holde samme tempo som før. Etter å ha vært sykemeldt over en lengre periode, ble han oppsagt i forbindelse med en fusjonsprosess.

Etter at Thomas mistet jobben gikk han sykemeldt i to år. Han prøvde utallige behandlingsformer og gjennomgikk flere operasjoner, i håp om å bli bedre. Dette var en tung prosess som var preget av utallige opp- og nedturer. Han var stadig optimistisk i møte med nye spesialister, men det skulle vise seg at smertene og den nedsatte funksjonsevnen vedvarte. Thomas slo seg etter hvert til ro med at kroniske smerter ville være med og prege hverdagen hans fremover, og trodde han måtte uføretrygdes.

Startet med karriereveiledning

Forsommeren 2015 kom Thomas inn i APS-tiltak på Avigo. Her møtte han veileder Randi Presthammer. Etter å ha pratet litt sammen, ble de to enige om å foreta et strukturert karriereintervju, for å forene Thomas’ personlige egenskaper med arbeidserfaringer, i håp om å finne Thomas` iboende arbeidsrelevante ressurser.  Thomas ble utfordret til å se på hvilke arbeidsoppgaver han hadde satt mest pris på i samtlige arbeidsforhold. Han fikk evaluere og gjøre rede for personlige egenskaper, og til slutt måtte han rangere og sette i system karriereverdier som han holder høyt. Underveis i seansen ble det klart at Thomas hadde kvaliteter som pekte i sosialfaglig retning.

Over sommeren utfordret Randi Thomas til å litt ukritisk «google» yrker, stillingsannonser og studietilbud han syntes så interessante ut, sett utifra funn gjort i karriereintervjuet. I neste møte skulle han argumentere for hvorfor dette var interessant for ham og hvorfor han passet til denne typen arbeid eller studier. Thomas gikk motvillig med på å prøve. Han var rimelig skeptisk, da han følte han hadde sett seg blind på muligheter for lengst, og var ganske enkelt lei av alt maset om jobb og karriere. Men da Thomas møtte Randi igjen, hadde han fått en helt ny giv…

Jeg begynte så smått og se på stillingsannonser på nav.no og finn.no, og sjekket hvilke studietilbud som fantes på UIA. Jeg snakket med folk rundt meg, og fikk innspill fra dem.Flere av mine nærmest har tidligere nevnt at jeg burde vurdere å jobbe med mennesker. Jeg har aldri tenkt i de baner selv, da min bakgrunn og kompetanse har vært innen IT og fornybar energi. Da dette nå igjen ble brakt på banen, og Randi også hadde spurt meg om jeg kunne være interessert i denne typen jobb, begynte jeg også å tenke i de baner. Da jeg leste om sosionomstudiet falt brikkene plutselig på plass!

Hva har Avigo gjort?

Avigo har bistått Thomas med veiledning, oppfølging, og samhandling med NAV i forbidelse med omskolering. Veileder har også hjulpet ham med å opprette praksisplass på en skole i Vest-Agder, hvor han nå er med som ekstraressurs i klasserommet og arbeider 1 til 1 med elever med særskilte behov.

Thomas synes at det beste med Avigo har vært profesjonaliteten og helheten han har blitt møtt med, og sier at han sitter igjen med følelsen av at hans interesser er blitt ivaretatt. Han forteller at det til tider har vært utfordrende, fordi veileder både har hatt fokus på å spille ham god, samtidig som hun har utfordret ham til å tenke nytt og har stilt krav til ham. – Det har vært slitsomt, men kjempegøy!

Thomas forteller at han nå er flinkere til å holde fokus på positive ting i hverdagen, og at han ikke lenger lar de kroniske smertene tappe ham for energi. – Fremfor alt, så har jeg fått veiledning i å se hvilke muligheter som bor i meg selv.

I 2016 skal Thomas forbedre karakterene sine fra videregående skole, før han tar fatt på treårig bachelorutdanning som sosionom. Vi heier på Thomas!

 

 

Les også

alt

Åse Marit brukte eget nettverk- fikk fast jobb

Åse Marit Håkedal (46) fra Lillesand har jobbet flere år innen ulike bransjer, med alt fra barnehage til skadesanering. Januar i fjor mistet Åse Marit jobben sin på grunn av nedskjæringer. Hun følte selv at både alder, slitasjeskader og mangel på formell utdannelse ga henne relativt dårlige odds i et tøft arbeidsmarked. Hun bestemte seg likevel for å takke ja til å et tilbud gjennom Avigo.

Les mer

alt

Jeg elsker jobben min

Hadde det ikke vært for Avigo tror ikke Liv Cathrine at hun hadde kommet seg videre i jobb. Hun anbefaler andre som trenger å komme et steg videre å få veiledning hos Avigo.

Les mer

alt

Kim søkte over 60 jobber- arbeidspraksis ga fast jobb

Kim mistet jobben på grunn av nedbemanning. Han søkte over 60 stillinger uten å få noe særlig respons. Når Kim kom til Avigo han ble tipset om å kontakte bedrifter å spørre om arbeidspraksis. På denne måten fikk Kim vist frem hva han er god for, noe som senere resulterte i fast jobb.

Les mer