Geheb – Godkjent Inkluderingsbedrift!

Godkjent inkluderingsbedrift ble startet opp i 2019 av arbeids- og inkluderingsbedriftene øst i Agder. Vi ønsket med denne sertifiseringsordningen å kunne gi noe tilbake til gode samarbeidsbedrifter i vårt lokale arbeidsliv. For å bli en godkjent inkluderingsbedrift må bedriften vise at de bidrar til den nasjonale inkluderingsdugnaden ved å få flere i arbeid. Geheb vant nylig prisen som ble delt ut på Kristiansand Næringsforening sitt arrangement «Hva må til for å få flere i arbeid?»

Det var Varodd og Avigo som delte ut prisen til Geheb. De belyste at Geheb har hatt et godt samarbeid med NAV, Varodd og Pøbelprosjektet de siste 10 årene, og at de gjennom dette har bidratt til å få flere i arbeid. – Det var virkelig en anerkjennelse å få denne prisen. For oss er arbeidsinkludering en selvfølge, men jeg håper denne prisen kan være med på å synliggjøre jobben vi gjør både internt og eksternt, sier en overrasket og glad daglig leder i Geheb, Kjetil Hodne.

Godkjent inkluderingsbedrift innebærer blant annet at bedriften tar inkluderingsansvar over tid gjennom rekruttering, kvalifisering, arbeidstrening og avklaring av personer som står utenfor arbeidslivet. Bedriften skal også tilby tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv, slik at man finner gode løsninger for den enkelte, med fokus på mestring og personlig vekst i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Kjetil Hodne forteller at de er opptatt av mangfold og legger vekt på at hull i CV-en ikke betyr noe så lenge arbeidslyst og evnen til å lære er til stede. – Vi ønsker motiverte ansatte som vil gjøre en god jobb, vise arbeidslyst og stå-på-vilje. Han vektlegger at de har hatt et godt samarbeid med Varodd og NAV hele veien, og at tett oppfølging og tilrettelegging er avgjørende for et godt samarbeid.

Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune, lokalt næringsliv, NAV og Universitetet i Agder har gått sammen om et femårig program, kalt «Flere i arbeid». Agder har en svært høy andel unge uføre og unge på sosialhjelp og arbeidsavklaringspenger, og denne andelen vokser. Utgangspunktet for satsningen er utenforskap, som er en stor samfunnsutfordring. De unge som havner på utsiden av arbeidslivet er en uutnyttet ressurs i næringslivet. Ressursgruppen ønsker å skape engasjement i næringslivet for å finne gode løsninger gjennom et regionalt partnerskap. De vil mobilisere til deltakelse i uttesting av nye modeller som handler om arbeids- og mestringsorientert oppfølging og opplæring i bedrifter.

Kjetil Hodne oppfordrer andre bedrifter til å gjøre det samme som Geheb. – Ta inn arbeidskraft med ulik bakgrunn, kjønn og etnisitet, det beriker arbeidsmiljøet. De som ikke gjør det, går glipp av mye god arbeidskraft. Vi har fått mange fine fantastiske folk på disse ti årene, og vi ville aldri vært foruten denne erfaringen.