Grunnleggende ferdigheter innenfor de fem feltene digital, lesing, skriving, regning og muntlig er viktige forutsetninger for læring og utvikling i arbeidslivet.

Mangelfulle grunnleggende ferdigheter kan gjøre det utfordrende å utføre oppgaver i jobben, samhandle med kolleger og gjennomføre kurs eller annen kompetanseutvikling.

Avigo tilbyr opplæring i grunnleggende ferdigheter også til bedriftsmarkedet. Har din bedrift ansatte som har utfordringer med grunnleggende ferdigheter? Vil du som arbeidsgiver legge til rette for læring og utvikling i arbeidslivet for alle?

Avigo kan bistå dine ansatte hvis de har:

  • Utfordringer med å lese og forstå korte og lange tekster
  • Behov for å bli tryggere på egen skriving
  • Behov for opplæring i hjelpemidler som kan hjelpe deg med å skrive mer korrekt
  • Utfordringer med tallforståelse
  • Behov for å bli tryggere på egne ferdigheter i grunnleggende regning
  • Behov for å utvikle hensiktsmessige strategier i møte med regning

På Avigo jobbes det ut fra tanken om at alle lærer forskjellig. All opplæring tilpasses den enkelte, og sammen finner dere frem til den læringsstilen som passer best. Det er svært viktig for Avigo at alle opplever tidlig mestring, opplæringen vil derfor tilpasses hver enkeltes tempo, kompetanse- og kunnskapsnivå. Én-til-én-opplæring er hovedprinsippet, men det vil også legges opp til fellesundervisning der det er hensiktsmessig. Avigo legger til rette for at opplæringen kan kombineres med jobb.

Avigo skreddersyr opplæringspakker etter bedriften og dine ansattes behov. Ta kontakt for nærmere informasjon eller et uforpliktende tilbud.

 

Kontakt oss