Avigos mål med sitt nye selskap er at 80% av de ansatte skal rekrutteres fra mennesker som står utenfor arbeidslivet. Første ansatt skrev kontrakt forrige uke. Hun heter Ccoc Hlaw-Salvesen, er 37 år og døv.
Jobben i Avigo er hennes aller første faste jobb siden hun kom til Norge fra Burma i 2009. Hun var da fullstendig uten språk. Siden den tid, har hun lært seg norsk tegnspråk og fullført grunnskolen.
– Det er mange døve som ikke får jobb og som får en uføretrygd fordi de ikke kan jobbe. Men vi kan jobbe, sier Ccoc og smiler.

Hun forteller at personer som henne må stå på overfor NAV, være løsningsorienterte og vise at man virkelig vil ha en jobb for å ha en sjanse. Ccoc har hatt flere tilkallingsjobber, men aldri fått en fast jobb.

Gjennom Avigo Kommunale Tjenester har hun nå fått mulighet til fast jobb og inntekt på lik linje med andre i arbeidslivet. Avigo har inngått samarbeid med Birkenes kommune om renholdstjenester. Avtalen er at Avigo til gjengjeld skal ansette personer som mottar sosialtrygd, uføretrygd, arbeidsledighetstrygd eller tiltaksmidler. NAV Birkenes bistår i samarbeidet med å finne rett person til jobbene.
– Døve er veldig visuelle og kan utføre mange type jobber, sier Ccoc. Hun kan kommunisere på post-it lapper, mail, sms og har også mulighet til å ta opp telefonen og ringe tolk dersom hun har behov for det.

– Arbeidsinkludering er kjempeviktig. Kommunen bør ta sin del av ansvaret. Ccoc fungerer kjempegodt i stillingen og vi er så fornøyd med jobben hun gjør, sier Morten Nilsen, enhetsleder for teknisk drift i Birkenes kommune.

Halvor Nes er forretningsutvikler i Avigo og er i full gang med å bygge opp Avigos nye selskap Avigo Kommunale Tjenester AS.
– Vi er heleid av tre kommuner og fylkeskommunen og ser hvor store levekårsutfordringer vi har. Vi vet at eierne våre leter etter en eierstrategi for våre type bedrifter. Avigo kan sammen med øvrige arbeidsinkluderingsbedrifter i Agder være verktøyet de trenger for å inkludere personer i arbeidslivet. Dette vil gi umiddelbar effekt på kommunale og fylkeskommunale kostnader, som jo vil gå ned etter hvert som vi rekrutterer, sier Halvor Nes som kommer fra stillingen som kommunalsjef i Birkenes kommune. Avigo håper de andre eierkommunene vil få øynene opp for muligheten et slikt samarbeid kan gi.
– Tjenestene vi overtar er oppgaver kommunene uansett må gjøre og allerede betaler for. Vi ber bare om å få overta ansvaret, så skal vi sørge for arbeidsinkluderingen. Arbeidsinkludering er Avigos spisskompetanse gjennom 30 år, sier han og får støtte av Ccoc.

– Veldig mange døve i Agder har ikke jobb, selv om de både kan og ønsker å jobbe, sier Ccoc som håper Avigos initiativ kan endre på situasjonen hos mange av de som har arbeidslyst og evne, men ikke slipper inn i arbeidslivet.