Avigo sin hovedoppgave er å få folk ut i jobb eller utdanning. Vi jobber sammen med deg som deltaker for å nå ditt mål. Dersom du trenger hjelp til å komme ut i jobb eller utdannelse så er det i hovedsak NAV som må søke deg inn til Avigo, men vi kan også tilby kurs og veiledning til privatpersoner

Hva kan Avigo tilby deg?

  • Karriereveiledning
  • Kartlegging av eventuelle tilretteleggingsbehov
  • Kompetanseheving
  • Arbeidsutprøving
  • Opplæring i grunnleggende ferdigheter
  • Sammen får vi deg i jobb

Hva skal til for å lykkes?

Vi er opptatt av å jobbe sammen med deg gjennom hele prosessen. Avigo jobber for at du skal få det beste tilbudet gjennom veiledning, karriereveiledning, opplæring og eventuelt tall og matte, lese- og skrive kurs. På veien mot varig arbeid krever det en god dose motivasjon og egeninnsats fra deg som jobbsøker, og sammen jobber vi for å nå målet mot jobb eller utdanning.