Bevissthet rundt egen kompetanse er nødvendig om man skal utvikle seg. For å håndtere jobbhverdagen må man være bevisst på hva man trives med og hva man motiveres av. Karriereveiledning kan derfor være nyttig i alle bedrifter, men kanskje i bedrifter som er preget av endringer, nye utfordringer eller arbeidstakere som trenger mer eller ny kompetanse.

Karriereveiledning hos Avigo består av

    • Kartlegging av personlige egenskaper
    • Verdier som har betydning for jobb
    • Jobb- og skoleerfaringer som er viktige for videre valg
    • Utforsking av interesser
    • Utvikling av jobbmestring

Avigo bruker det digitale verktøyet Karriereverktøy. Dette er Norges mest brukte interaktive og profesjonelle verktøy for kartlegging av interesser og karrierevalg.

 

Hvem er karriereveiledning aktuelt for

Avigo tilbyr karriereveiledning til alle som er innom på tiltak og er en del av jobbsøkerprosessen. 

Avigo tilbyr også karriereveiledning til bedrifter, og skreddersyr løsninger for dine ansatte. Det kan være aktuelt ved endringer i bedriften, ved ønske om å utvikle sine medarbeidere eller hvis bedriften er i den situasjon at de må nedbemanne. Nedbemanning betyr store konsekvenser både for medarbeidere som blir overtallige og de som skal bli i bedriften, og Avigo kan bistå med veiledning i denne prosessen.