Kirkegårdstjenester

Avigo tilbyr stell av gravsteder i Grimstadområdet. I avtalen inngår beplantning, klipping av ugress og vanning av gravsted.

 

 

 

Hvordan fungerer kirkegårdstjenester?

Vi vil sende bilde av gravstedet når det er ferdig beplantet etter hver sesong, vår, sommer, høst og vinter.

Stell av gravsteder

Vi tilbyr stell av gravsteder med eller uten plantekasse/selvvanningskasse.

Avigo har inngått samarbeid med Fevik Steinindustri som setter ned plantekasse/selvvanningskasse der det er ønskelig. Denne kan også ettermonteres på eksisterende gravsteder av samme firma.

Vi påtar oss ansvaret med å holde gravstedet oppdatert med blomster, som til enhver tid hører sesongen til.

 

Ta kontakt dersom du ønsker å få mer informasjon om kirkegårdstjenester!

Du finner oss på Facebook og Instagram!

Åpningstider:

Mandag-fredag: kl. 10:00 – 16:00.

Lørdag: 10.00 – 15.00.

Besøksadresse:

Bergemoveien 13, 4886 Grimstad.