Barne- og ung.arb.faget

Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneskoler, barneparker, skoler, skolefritidsordning, klubber og kommunale etater.

 

Avigo barnehage lillesand tingsaker

Avigo barnehage ligger på Tingsaker i Lillesand er godkjent som lærlingbedrift i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Ta kontakt med din veileder dersom du skulle ønske å gjennomføre fagopplæring (fagbrev, kompetansebevis eller fagbevis)  innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Dersom du ønsker opplæring i en annen barnehage har vi også et tett samarbeid med andre barnehager og opplæringskontor.

Sentrale arbeidsoppgaver er:

Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 – 18 år. Sentrale arbeidsområder er:

  • Planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge
  • Tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon
  • Anvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid
  • Kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status
  • Samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
  • Grensesetting, konfliktløsing og å være en tydelig voksenmodell

Personlige egenskaper

Det er viktig å kunne omsette teoretiske kunnskaper i praksis. Du må være flink til å komme i kontakt med mennesker, ha samarbeidsvilje, samhandlingskompetanse, observasjonsevne og være ansvarsbevisst.

Formelle krav

Utøvelsen av faget krever politiattest som viser at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn.

(Kilde: www.vilbli.no)

Se film om helse og oppvekstfagene her:

 

Aktuelle linker:

Avigo barnehage : hjemmeside

Læreplan for barne og ungdomsarbeider: lærplan barn og ung.arbeider

Opplæringskontoret for barne og ungdomsarbeiderfaget: Vok-Agder

Info om opplæring: www.vilbli.no

Søke videregående opplæring: www.vigo.no

Logg inn på Vigo med min Id: eid.difi.no

Læreplaner: www.udir.no/laereplaner

Privatistweb /oppmelding til privatist eksamen: www.privatistweb.no

Innlogging opplæringsbok: www.olkweb.no

Film fra Avigo barnehage:

Bilde av ansvarlig arbeidsgiver

Elin Knutsen