Kontor- og admin.faget

Dersom du velger en utdannelse inn kontor- og administrasjonsfaget sikrer du deg en bred og allsidig utdannelse som kan brukes innen offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter.

eivor

 

Avigo er godkjent som lærlingbedrift innen kontor- og administrasjonsfaget. Vi kan tilby opplæring gjennom vår administrasjon og resepsjon. Vi har oppgaver innen service, regnskap, lønn, innkjøp, saksbehandlingssystemer o.l. Vi kan tilby fagopplæring på flere nivå (fagbrev, kompetansebevis, fagbevis). Dersom du ønsker å finne ut mer om muligheten for denne type opplæring må du ta kontakt med din veileder. Dersom du ønsker opplæring i en annen bedrift har vi også mulig for å skaffe lærling/praksisplasser eksternt.

 

Sentrale arbeidsoppgaver er:

  • Service, kundebehandling og veiledning
  • Skriftlig og muntlig informasjonsformidling
  • Kunnskapsorganisering og flyt i dokument- og informasjonsbehandling
  • Innkjøp, budsjett-, regnskaps- og lønnsarbeid
  • Kontorstøtte-, administrasjons- og saksbehandlingssystemer
  • Bruk og vedlikehold av kontorteknologiske hjelpemidler

 

Personlige egenskaper

En kontor- og administrasjonsmedarbeider må kunne arbeide planmessig, systematisk, rasjonelt og effektivt. Det er viktig med god skriftlig og muntlig framstilling både i norsk og fremmedspråk, og du må kunne yte god service overfor kunder

 

Se film om service- og samferdselsfaget her:

 

Aktuelle linker:

Læreplan for kontor og administrasjonsfaget: http://www.udir.no/kl06/SLG3-01

Opplæringskontoret for kontor og  administrasjonsfaget: http://matogservicefag-agder.no/

Info om opplæring: www.vilbli.no

Søke videregående opplæring: www.vigo.no

Logg inn på Vigo med min Id: eid.difi.no

Læreplaner: www.udir.no/laereplaner

Privatist web /oppmelding til privatist eksamen: www.privatistweb.no

Innlogging opplæringsbok: www.olkweb.no