Helsefagarbeider

Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

Avigo barnehage lillesand tingsaker

Sentrale arbeidsoppgaver

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Sentrale arbeidsområder er:

  • Utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum
  • Arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
  • Planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren
  • Arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
  • Håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk
  • Journalføring, dokumentasjon og rapportering

 

Personlige egenskaper

Det er viktig med personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen. Du må kunne bry deg om, vise omsorg og respekt for og ta hensyn til andre mennesker. Du bør kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre. Avigo kan ikke tilby opplæring innen helsefag internt, men har et samarbeid med VOK-Agder (Vestregionens opplæringskontor).

Formelle krav

For å kunne bruke yrkestittelen helsefagarbeider kreves autorisasjon fra Helsedirektoratet.

(Kilde www.vilbli.no)

 

Aktuelle linker:

Læreplan: Læreplan helsefagarbeider

Opplæringskontor: Vok-Agder

Info om opplæring: www.vilbli.no

Søke videregående opplæring: www.vigo.no

Logg inn på Vigo med min Id: eid.difi.no

Læreplaner: www.udir.no/laereplaner

Privatist web /oppmelding til privatist eksamen: www.privatistweb.no

Innlogging opplæringsbok: www.olkweb.no

Bilde av ansvarlig arbeidsgiver

Elin Knutsen