Logistikkfaget

En logistikkoperatør kan arbeide i transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet.

Avigo_verksted_service_Lillesand_i jobb_Arbeidsmarked

I vår produksjonsavdeling på Svåbekk i Lillesand har vi en rekke store og små logistikkoppgaver. Vi mottar og frakter varer til både store og små kunder. Vi administrere varelagre og jobber med vareflyt, ordrebehandling, emballering og sikring av gods. Vi bruker også mye truck i vår jobbhverdag. Vi er godkjent som lærlingbedrift innenfor deler av logistikkfaget og kan gi fullt fagbrev i samarbeid med eksterne aktører. Ta kontakt med din veileder dersom du skulle ønske å gjennomføre fagopplæring (fagbrev, kompetansebevis eller fagbevis) i logistikkfaget. Dersom du ønsker å ta opplæring i en annen bedrift har vi et tett samarbeid Kristiansand lærlingesenter og relevante bedrifter.

Sentrale arbeidsområder i logistikkfaget er:

  • Service, informasjon, veiledning, kundebehandling, kommunikasjon og etikk
  • Ordrebehandling, lagerhold og emballering
  • Klargjøring for forsendelser
  • Sikring av gods
  • Vektbegrensning og vektfordeling ved transport
  • Effektiv og sikker forflytting av gods og varer
  • Håndtering og transport av varer som krever spesiell behandling
  • Bruk av manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling
  • Bruk og vedlikehold av teknisk utstyr

 

Personlige egenskaper

En logistikkoperatør må kunne arbeide effektivt, planmessig, nøyaktig og rasjonelt, selvstendig og i samarbeid med andre. Du må kunne yte service overfor kunder.

Se film om service og samferdsel her:

 

Aktuelle linker:

Læreplan: http://www.udir.no/kl06/LOG3-01

Opplæringskontoret for logistikkfaget: http://www.byggmesterforeningen.no/

Info om opplæring: www.vilbli.no

Søke videregående opplæring: www.vigo.no

Logg inn på Vigo med minId: eid.difi.no

Læreplaner: www.udir.no/laereplaner

Privatistweb /oppmelding til privatist eksamen: www.privatistweb.no

Innlogging opplæringsbok: www.olkweb.no

 

 

Bilde av ansvarlig arbeidsgiver

Elin Knutsen