Deltaker forteller om en ny start med HEART

HEART har vært noe av det beste som har hendt meg til dags dato, det ga meg en ny begynnelse og det ga meg det jeg trengte for å kunne bli en ”fungerende person” igjen.

Anonym deltaker forteller om HEART:

HEART har gitt meg den tiden og oppfølgingen jeg trengte for å kunne forstå og akseptere min egen sykdom/diagnose og videre lære meg å se muligheter istedenfor begrensninger. Jeg har oppnådd mange av målene jeg satte meg selv da jeg kom til prosjektet, som for eksempel stabil døgnrytme, stabilt medisin inntak og oppstart av studie. Dette har medført at jeg har fått tilbake min mestringsfølelse. Ting er ikke lenger ”vanskelig” å få gjort. Gjennom prosjektet føler jeg at jeg har svingt en del opp og ned men at bunnene ikke har vart så lenge som de pleide å gjøre. HEART har vært noe av det beste som har hendt meg til dags dato, det ga meg en ny begynnelse og det ga meg det jeg trengte for å kunne bli en ”fungerende person” igjen.