Ledige plasser på kurs i karriereveiledning på Avigo

Morten Austdal holder 3 dagers sertifiseringskurs i karriereveiledning på Avigo mandag 13.juni -onsdag 15.juni.

Et tjuetalls veiledere fra vekstbedrifter, arbeids- og inkluderingsbedrifter og private bedrifter er påmeldt, men vi har ledige plasser.

Morten Austdal har holdt en rekke lignende kurs over hele landet. Han underviser også i karriereveiledning på UIA.

Han bruker mange praktiske eksempler og mye humor i sin formidling.

Hovedtemaer i kursdagene:

  • Karriereveiledningens historie
  • Karriereferdigheter
  • Intervju som metode
  • Mestringserfaringer fra jobb og skole
  • Personlige egenskaper
  • Karriereverdier
  • Øvelser og gruppearbeid i strukturert karriereintervju.

Pris: 4500 kr. inkludert lunsj alle dager.

Påmeldingsfrist: 3 Juni.

Kontakt Morten Austdal, 99407808  , [email protected]  for nærmere info og påmelding.