Måtte endre tempo

Christine Røisland Plassen (39) fra Birkenes hadde jobbet i servicebransjen hele sitt aktive yrkesliv. Etter en påkjørsel i 1998, fikk hun senskader som preget hverdagen hennes. Men Christine trosset symptomene i mange år, og fortsatte å tyne kapasiteten i sin fulltidsjobb i barnehage. Hun brukte alle kreftene hun hadde på å jobbe og å ha et fullverdig liv på fritida. Dette resulterte i at hun til slutt «møtte veggen», og måtte krype til korset og sykemelde seg.

Christine var frustrert over situasjonen. Hun syntes det var vanskelig å godta at hun ikke kunne prestere som før og det var vanskelig å skulle forklare hvordan hun hadde det når det ikke var synlig for andre Etter å ha vært sykemeldt i ett år, ble hun meldt inn til Avigos avklaringstiltak. Her gjennomførte Christine en rekke karriereveiledningstester som gjorde henne mer bevisst på egne begrensninger, samtidig som det fremmet fremtidige muligheter. Avklaringstiltaket resulterte i at Christine fant ut at hun måtte satse på et roligere yrke, uten støyete omgivelser.

Etter å ha deltatt på avklaring, startet Christine på ARR (arbeidsrettet rehabilitering). Her ble hun introdusert for mindfullness-metodikken, og lærte ulike oppmerksomhetsøvelser og teknikker for å slappe av og lytte til kroppen. Etter ARR, ble Christine søkt over i tiltaket APS (arbeidspraksis skjermet). Hun følte seg klar til å starte opp med arbeidspraksis for å finne ut hvilket yrke og hvilken stillingsgrad hun skulle satse på videre. Kort tid etter oppstart, fikk Christine og hennes veileder etablert en ekstern praksis på Birkenes folkebibliotek. Her fikk Christine den roen hun trengte, i tillegg til at hun fikk brukt sin utdannelse, bachelor i språk og kultur. Arbeidsoppgavene passet Christine midt i blinken og hun skjønte fort at ved å velge et «roligere» yrke, så kunne hun klare å prestere i jobbsammenheng og samtidig bli bedre. Christine hadde savnet en jobbidentitet og noe å gå til og nå fikk hun endelig sjansen til det.

Parallelt med arbeidspraksisløpet, deltok Christine på kurs i individuell intervjutrening, jobbverksted og arbeidsmarked hos Avigo. Etterhvert kjente hun at hun ble klar for å søke på ordinære jobber. Hun søkte på en fast stilling som bibliotekar på Dahlske skolebibliotek, i 20% stilling, hvor hun i dag jobber, i tillegg jobber hun fremdeles som vikar ved Birkenes Folkebibliotek.

Christine forteller at det beste med den individuelle oppfølgingen fra Avigo var at veilederen så henne bedre enn det hun selv evnet og hjalp meg med å samle de løse trådene. Hun forteller at hun har modnet gjennom sitt opphold hos Avigo, – Jeg har fått tid til å gå gjennom nødvendige prosesser, og godta at jeg sannsynligvis ikke kan jobbe fulltid lengre- jeg har landet.

Janet Halvorsen er jobbveileder hos Avigo. Hun forteller at det har vært spennende å se Christines «tilfriskningsprosess». Fra å være tom og usikker, til å gradvis bli trygg og få tilbake selvtilliten. Nå har Christine en jobb hun mestrer, hvor hun får brukt seg selv og sin utdanning, samtidig som hun har tid og krefter til livet utenom jobben. Hun vil gjerne jobbe mer innen enten skole eller folkebibliotek, og søker aktivt på jobb, med ønske om å øke stillingsprosenten hun har i dag.