Morten Austdal fra Avigo underviser i karriereveiledning på UiA

Morten Austdal jobber som karriereveileder hos Avigo. Han underviser også i karriereveiledning for masterstudenter på UiA , og er en hyppig brukt foredragsholder nasjonalt.

Hva er karriereveiledning?

Karriereveiledning handler i korte trekk om å veilede mennesker som står ved et veivalg, ved hjelp av systematisk og strukturert kartlegging av kompetanse, interesser, personlige egenskaper og verdier. Karriereveiledning kan være aktuelt for deg som skal velge studie eller ønsker å bytte jobb eller deg som jobber som rådgiver eller veileder for mennsker som skal ta veivalg. Denne høsten har Morten Austdal undervist i karriereveiledning (10 stp) for totalt 19 studenter på UiA.

Studiet i karriereveiledning gir:

  • inngående kunnskap om fremveksten av karriereveiledning som et teoretisk felt
  • inngående kunnskap om ulike prinsipper og veiledningstradisjoner
  • ferdigheter i å drive strategisk yrkes- og utdanningsveiledning, både individuell og organisasjonsmessig

Studentene har hatt fire dagssamlinger i høst, levert individuell refleksjonsoppgave og avslutter nå studiet med en skriftlig eksamen i desember.

 

Per Ole Sæverud forteller hva han synes om kurset:

Jeg meldte meg på studiet for å lære mer om fagområdet karriereveiledning. Jeg har lært svært mye praktisk på studiet som jeg kommer til å få nytte av i jobben. Det har vært en fornuftig blanding av teori og opplæring i praktiske metoder og verktøy. Det aller beste med studiet var opplæring i  metodene vi lærte, de blir virkelig nyttige! Jeg vil uten tvil anbefale dette studiet til andre som jobber innenfor rådgiving/ veiledning.

Her forteller Morten om noen av mulighetene som ligger i karriereverktøyet WIE ( Work Interest Explorer) som er et av Norges mest brukte interaktive og profesjonelle verktøy for kartlegging av interesser og karriereveiledning. Morten viste også til andre interesseverktøy blant annet på NAV`s hjemmesider. NAV

 

 

Ønsker du informasjon om karriereveiledning for deg selv eller din bedrift?

Kontakt Morten Austdal – [email protected] eller les mer på UiA