Ledige VTA stillinger

Har du uføretrygd og ønsker å jobbe?
Varig tilrettelagt arbeid er for deg som har, eller venter på, å få uførepensjon og vil ha jobb, men har behov for en tilrettelagt arbeidsplass.

Vi kan tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver hos oss på Avigo. Hovedvirksomhetene er trearbeid, sjåførjobber, pakking og montering. I tillegg har vi mulighet å tilby VTA plasser i våre eksterne avdelinger Avigo Barnehage og Allehaande (interiør- og klesbutikk) i Lillesand sentrum.

En varig tilrettelagt jobb er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om dette er det beste for deg, eller om det er andre tiltak som passer bedre, som for eksempel studier eller jobb i en ordinær bedrift.

Får du en varig tilrettelagt jobb, beholder du din uføretrygd etter Folketrygdloven.

Dersom du ønsker en varig tilrettelagt jobb hos oss, må du kontakte din veileder i NAV. Dersom du ønsker mer informasjon om vårt tilbud kan du kontakte Gunni Mersland.

For NAV: Lurer dere på ventetid i tiltaket kan dere kontakte Gunni Mersland.

Ledige ordinære stillinger finner du her <-

Avigo har stort fokus på Inkluderende Arbeidsliv. Det innebærer at vi ønsker et arbeidsmiljø hvor det er et mangfold av ansatte både med hensyn til kjønn, alder, etnisitet, språk, seksuell legning, funksjonsevne mm.

Ledige stillinger