Ledige stillinger

Vi trenger stadig flere ansatte på laget. I tillegg til å drive med jobbveiledning for å få mennesker tilbake i jobb, trenger vi også ansatte i administrative stillinger og fagfolk i våre praktiske avdelinger. Hvilke faggrupper jobber i Avigo?

I Avigo har vi blant annet ansatt pedagoger, sosionomer, lærere, psykologer, markedsførere, selgere, økonomer, og fagarbeidere innen trevareproduksjon, butikk og barn og ungdom. Vi ønsker ansatte som identifiserer seg med våre verdier og som viser evne til å levere og omstille seg ved behov.

Dersom du vil sende en åpen søknad kan den sendes til jobb@avigo.no

Avigo har stort fokus på Inkluderende Arbeidsliv. Det innebærer at vi ønsker et arbeidsmiljø hvor det er et mangfold av ansatte både med hensyn til kjønn, alder, etnisitet, språk, seksuell legning, funksjonsevne mm.

Ledige stillinger
Lønn og HR- ansvarlig – 100 % stilling – vikariat (1,5 år). Søknadsfrist 18.okt 2018 – oppstart 01.januar 2019