Profilmanual.

Dette nettstedet er et hjelpemiddel for alle som skal være med på å omsette vår visuelle identitet i praksis. Føringene beskrevet nedenfor skal fungere som overordnede ledetråder for å opprettholde et unisont visuelt utrykk på alle flater hvor vi kommuniserer.

Logo skal alltid plasseres med et tydelig minimums rom av luft (white space) som omgir logoen. Dette området holdes fritt for øvrige elementer.

Logo plasseres øverst i venstre hjørne, eller nederst i høyre - avhengig av informasjonsmengde, flate og type medie.

Maler.

Nedenfor kan du laste ned diverse maler.

Wordmal

Last ned: .dotx

PowerPointmal

Last ned: .ppt

Annonsemal

Last ned: .indd

Brosjyremal

Last ned: .indd

Farger.

Farger spiller en viktig rolle for vår visuelle identitet. Kun oppgitte farger er tillatt for reproduksjon i forbindelse med varemerket. Alle farger skal matche verdiene for bestrøket og ubestrøket Pantone så mye som mulig for å sikre den samme fargegjengivelsen i alle medier.

Orange:

Pantone: 1505 U

RGB: 238/115/37

Varm grå:

Pantone: Neutral Black U

RGB: 77/74/68

Lys beige:

Pantone: Warm Gray 1 U

RGB: 185/175/159

Mørk varm grønn:

Pantone: 370 U

RGB: 105/137/72

Lys varm grønn:

Pantone: 390 U

RGB: 151/168/34

Vinrød:

Pantone: 187 U

RGB: 179/82/90

Grønnmat tillegsfarger:

Mørk grønn:

Pantone: 3425 U

RGB: 64/118/97

Lys grønn:

Pantone: 367 U

RGB: 155/198/93

Fonter.

Skrifttyper er med på å skape gjenkjennelse og kontinuitet i vår kommunikasjon. Avigo benytter seg av enkle, moderne fonter.

Profilfont:
FF Mark Pro

MARK er en moderne men tidløs font med teknisk og ryddig preg. Den består av hele 11 ulike vekter, noe som gjør den svært anvendelig og fleksibel.

Utvidelse av lisens og nedlasting av font kan kjøpes her: https://www.fontfont.com/fonts/mark

Profilfont:
Poppins

POPPINS har mange av de samme egenskapene som vår profilfont. POPPINS er i tillegg "open source", noe som betyr at den er gratis og kan brukes fritt.

Poppins kan lastes ned gratis her: https://www.google.com/fonts

Profilfont:
Arial

ARIAL anvendes som erstatningsfont når FF MARK eller POPPINS ikke er tilgjengelig, f.eks til Office etc.

Eksempler.

Nedenfor vises noen eksempler på hvordan logo og identitet anvendes i praksis.

Bildekor; personbil

Bildekor; kassebil

Skilting