Vi tilbyr lese-, skrive-, tall- og mattekurs til alle våre jobbsøkere, men også til bedriftsmarkedet. En språkvanske kan gjøre det vanskelig å utføre jobben, samhandling med kolleger, fullføre utdannelse, gjennomføre kurs eller annen kompetanseutvikling. Avigo tilbyr lese- og skrivekurs, tall- og mattekurs som er arbeidsrettet, konkret og individuelt tilpasset.

Avigo tilbyr kartlegging av

  • Problemer med språklyder
  • Vansker med å stave ord
  • Utfordringer med å finne ord som forklarer hva du mener
  • Problemer med lange setninger
  • Vansker med doble konsonanter

Avigo tilbyr kurs til privatpersoner og bedrifter

På Avigo jobber vi ut fra tanken om at alle lærer forskjellig. Vi finner den læringsstilen som passer deg best. Det kan være at du lærer best når du diskuterer ting eller om du heller vil sitte i ro og skrive det du tenker. Vi bygger på dine interesser, hobbyer og beste egenskaper.

Vi tilrettelegger slik at opplæringen kan kombineres med jobb eller praksis. En-til-en-veiledning står i fokus, men det vil også være noe fellesundervisning dersom det er hensiktsmessig. Det vil bli laget en individuell plan slik at hver deltaker kan jobbe i sitt tempo.

Dersom du ønsker at vi skal lage en kurspakke til deg eller din bedift må du gjerne ta kontakt med oss så sender vi et tilbud.