Er du student og har psykiske helseutfordringer? Studier med støtte (SMS) er et tilbud for deg som trenger støtte, veiledning og tilrettelegging i studiehverdagen. Det er et tilbud for studenter som har studier som godkjent arbeidsrettet tiltak i NAV.  SMS er et samarbeid mellom Avigo, Universitetet i Agder og NAV.

Avigo leverer SMS tilbudet til studenter både ved Campus Grimstad og Campus Kristiansand.

Hos SMS kan du få hjelp til

  • Strukturering av hverdag og studiene
  • Samarbeid med universitetet og støtteapparat
  • Støttesamtaler med fokus på problemløsning, mestring og motivasjon
  • Gruppetilbud hvor man kan treffe andre i samme situasjon
  • Være talerør inn mot utdanningsinstitusjonen og øvrig hjelpeapparat

Hvordan kan SMS hjelpe?

Det å ha psykiske helseutfordringer kan iblant forsterke de vanlige utfordringene man møter som student.

Oppfølgingen tilpasses ditt behov. Det kan være hjelp med praktiske ting eller til å bli trygg i omgivelsene på studiestedet.