Evalueringer/tilbakemeldinger

Evaluering for deltakere:

Oppfølging
Avklaring
AFT
VTA

Evaluering for samarbeidsbedrifter:

Evalueringsskjema til samarbeidspartnere

Generell tilbakemelding:

For å bli bedre trenger vi dine tilbakemeldinger. Både ris og ros mottas med takk!