Alternativ opplæringsarena

i samarbeid med Birkenes og Lillesand kommune

Tidlig innsats

Agder strever med store levekårsutfordringer. I fylket vårt har vi flere unge uføre enn noe annet sted i landet, og stadig flere faller ut allerede i ungdomsskolen. Vi ser det også hos oss, at de som kommer inn i våre tiltak, er yngre og står lenger unna arbeidslivet enn tidligere.

Gjennom et omfattende strategiarbeid i 2022, la Avigo grunnlaget for en større satsning på en yngre målgruppe. Et av tiltakene som allerede er igangsatt er kantinedrift ved Lillesand ungdomsskole samt interne avdelinger ved Avigo, har nå et tilbud for elever som i kortere enn lengre perioder har behov for læring gjennom praktisk arbeid.

Kantinen på Lillesand ungdomsskole

Vera elev ved Lillesand ungdomsskole og tilbringer enkelte timer ved kantinen på skolen.

På ungdomskolen levere vi også catering hvor elevene er med på å utforme meny, handler inn og lager maten.

Kantinen på LUS er et godt eksempel på hvordan man kan bruke alternative opplæringsarenaer for å oppnå kompetansemål. Opplegget har faglig dybde og er helt i tråd med både opplæringsloven og kompetanseløftet. Ikke minst gir det muligheter for å lykkes med videre utdanning seinere i livet. For dette handler ikke bare om her og nå, men om disse ungdommenes fremtid.

Det siste året har vi også samarbeidet med Birkenes og Lillesand kommune som som har gjort positive erfaringer med alternative opplæringsarenaer. Samarbeidet mellom oss og kommunen har skap endring gjennom mestring og positive opplevelser for enkeltelever.

Vi etterstreber at elevene skal kjenne på mestring gjennom læring. læring og kvalifisering som de kan bruke videre i skolegangen sin, og som gjerne skal vekke lysten og motivasjonen til å lære mer. Ved å oppleve hva de faktisk kan og fikser, håper vi at flere skal finne veien inn til videre skolegang, for eksempel fagbrev.