Et samfunnsdyktig samarbeid med Avigo

Arbeidsgiver og bedrift

Avigo kvalifiserer jobbsøkere til å dekke ulike behov i arbeidsmarkedet gjennom skreddersydde og velprøvde opplegg. Jobbsøkere blir tilbudt ulike former for arbeidstrening, og forberedes på hva du som arbeidsgiver forventer og trenger.

Et bærekraftig samfunnsoppdrag

Ønsker dere å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv?

Da vil vi veldig gjerne høre fra dere! En av Avigos viktigste oppgaver er å tilby jobbmuligheter for alle, og på denne måten bidra til et bærekraftig arbeidsmarked. Det gjør vi gjennom å kvalifisere jobbsøkere til å dekke ulike behov i arbeidsmarkedet.

For å lykkes er vi imidlertid helt avhengig av samarbeid med eksterne bedrifter. Dersom du ønsker å tilføre mer mangfold i din bedrift, vil bidra til arbeidstrening eller har oppgaver vi kan løse på oppdrag for dere, kan vi sammen ta et viktig samfunnsansvar og hjelpe flere mennesker ut i jobb.

Hos Avigo har vi en rekke skreddersydde og velprøvde opplegg, og tilbyr ulike former for arbeidstrening. Ikke minst forbereder vi jobbsøkere på hva arbeidsgivere forventer og trenger av dem. Deretter finner vi sammen med dere ut hvordan de kan inkluderes i bedriften på best mulig måte. Våre dyktige veiledere følger både arbeidstagere og arbeidsgivere tett hele veien, selvfølgelig uten at det vil koste bedriften noe.

I noen tilfelle kan det være hensiktsmessig for jobbsøkerne å ha en periode ved Avigo sine interne treningsarenaer før de kommer ut i arbeid.

Har din bedrift behov for kurs?

Vi tilbyr opplæring innen lese og regne, Kompetansepluss og Ekspertbistand.

Inkluderende jobbdesign

En ny måte å bemanne en arbeidsplass på. Inkluderende Jobbdesign er en metode som tar utgangspunkt i arbeidsgiveres behov for arbeidskraft, men ved bruk av ulike metoder skapes det en merverdi som gjør det interessant og ofte lønnsomt å ansette folk som sliter med å få en jobb på vanlige vilkår. Denne strategien utgjør en ny måte å tenke bemanning på i Norge og kan på mange måter kalles et paradigmeskifte innen ordinær HR-tenking.

Rekruttering via lærlinger

Vi er en arbeids- og inkluderingsbedrift som ønsker å bistå arbeidstakere med fagbrev, og arbeidsgivere med kvalifisert arbeidskraft.

Det er mange bedrifter som mangler kvalifisert arbeidskraft, samtidig som mange i den yrkesaktive befolkningen står utenfor arbeidslivet. Ved å rekruttere personer som står utenfor arbeidslivet, vil du både kunne få medarbeiderne du trenger og samtidig bidra til store gevinster for den enkelte og samfunnet.

Dersom din bedrift ønsker mer informasjon om et samarbeid med Avigo, er dere velkommen til å ta kontakt med Vibeke Hasselø, enten på e-post vh@avigo.no eller telefon 90 58 85 91.

Avigo har spesialiserte treningsarenaer for:

Butikk, salg og service (Allehaande)

Lager og logistikk (Produksjon)

Trearbeid og produksjon (Produksjon)

Barnehage og omsorgsarbeid (Barnehage)

Vi samarbeider med bedrifter innen en rekke ulike bransjer. Dette er noen av våre gode samarbeidspartnere:

 • Agder renovasjon
 • Arendal kommune
 • ASKO Agder
 • Bama
 • Bibelskolen i Grimstad
 • Birkenes kommune
 • Biltema
 • Blå Kors Videregående skole
 • Claes Ohlson
 • Coop Obs
 • Det Norske Brenneri
 • Elefun
 • Europris
 • Evenstad musikk og distribusjon
 • Fagmøbler
 • Feel
 • Flakkefossen hundesenter
 • Foss Bad
 • Gilje gård
 • Gorines
 • Grimstad kommune
 • Gyli plast
 • IKEA
 • Kiwi
 • Kremmerhuset
 • Kristiansand sykkelsenter
 • Kristiansens gartneri
 • Lekekassen
 • Lillesand Hotel Norge
 • Lillesand kommune
 • Lindum
 • Mester Grønn
 • NAV hjelpemiddelsentral Agder
 • Normal
 • Pallemann
 • Power
 • Optimera
 • ProTre
 • Rema 1000
 • Scanflex
 • SG Armaturen
 • Strand Hotel Fevik
 • Syvertsen gartneri
 • Sør Caravan
 • Sørlandslisten
 • Sørlandetsykehus
 • Tykkåsen barnehage
 • Uldal
 • Ølbrygging

Kontakt oss

Navn(Påkrevd)

– Vi syns det er viktig å være en inkluderende arbeidsplass

Administrasjonsleder hos Sørlandslisten, Elin Thoresen, er opptatt av å legge til rette for at de ansatte skal få en best mulig arbeidshverdag. – Vi har gode erfaringer med arbeidsinkludering og ser ressurspersoner som ønsker å få en plass i ordinært arbeidsliv.

– Jeg må gjøre noe, jeg må jobbe

Jonas Berntsen (21) begynte på videregående utdanning, men droppet ut etter et halvt år. Nå har han fått seg jobb på Byggmax i Grimstad og stortrives. – Skole er ikke for alle.

Jobb med oss du også!

Mesta sin logo