Personvern

Avigo er en profesjonell arbeids- og inkluderingsbedrift i Agder. Gjennom yrkesrettet inkludering og formidling av arbeidssøkere, bidrar Avigo til å gi mennesker økt livskvalitet og mulighet til å komme i, eller beholde jobb.   For at Avigo skal kunne oppfylle sine oppgaver og forpliktelser, er Avigo avhengig av å behandle personopplysninger knyttet til ansatte, tiltaksdeltakere, leverandører, kunder…