Sammen får vi deg i jobb!

For jobbsøker

Avigos hovedoppgave er å hjelpe mennesker ut i jobb eller utdanning. Vi vil gjerne stå sammen med deg gjennom hele prosessen, for at du skal nå dine mål.
 
Dersom du trenger hjelp til å komme ut i jobb eller med å komme i gang med en utdannelse, er det i hovedsak NAV som må søke deg inn til oss i Avigo. Vi kan imidlertid også tilby kurs og veiledning til privatpersoner.

Hva kan Avigo tilby deg?

Arbeidsforberedende trening

Sammen med deltaker kan vi finne ut hvilke muligheter som finnes, og hva som må til for å komme i jobb, eller utdanning.

Varig tilrettelagt arbeid

Hos oss kan mottakere av uføretrygd få en rekke tilrettelagte arbeidsoppgaver i Lillesand, Birkenes og Grimstad.

Avigo Tjenesten

Avigo Tjenesten er et arbeids- og aktivitetstiltak for unge mellom 18-30 år som mottar sosialhjelp.

Studier med støtte

I studier med støtte tilbyr vi studenter med psykiske helseutfordringer veiledning og tilrettelegging av studiehverdagen.

Opplæring i lese, skrive og regne

Grunnleggende ferdigheter innenfor lesing, skriving, regning, er viktig for å kunne lære og utvikle seg, både i skole, jobb og hverdagsliv.

Kompetansebevis

OK Kompetanse er et tilbud om ekstra oppfølging på veien mot et kompetansebevis. Her får ungdom fra hele Agder mulighet til å ta videregående opplæring ute i en bedrift.

Vi bidrar gjerne med

  • Karriereveiledning
  • Kartlegging av eventuelle tilretteleggingsbehov
  • Kompetanseheving
  • Arbeidsutprøving
  • Opplæring i grunnleggende ferdigheter

Hva må til for å lykkes?

Vi vil gjøre alt det vi kan for at du skal få det beste tilbudet i form av veiledning, karriereveiledning og opplæring, eventuelt også gjennom kurs i grunnleggende ferdigheter som tallforståelse og matte, lesing og skriving. Vår jobb er å legge til rette for at du skal få all den hjelpen du trenger for å klare det du må klare selv.

For vi kan ikke gjøre jobben for deg. Å nå målet om arbeid eller utdanning krever en god dose motivasjon og egeninnsats fra deg som jobbsøker. Men vi vil være der med deg, og jobbe sammen med deg, hele veien.