Sammen får vi deg i jobb!

For jobbsøker

Avigos hovedoppgave er å hjelpe mennesker ut i jobb eller utdanning. Vi vil gjerne stå sammen med deg gjennom hele prosessen, for at du skal nå dine mål. Dersom du trenger hjelp til å komme ut i jobb eller med å komme i gang med en utdannelse, er det i hovedsak NAV som må søke deg…

Hva kan Avigo tilby deg?

Arbeidsforberedende trening

Sammen med deltaker kan vi finne ut hvilke muligheter som finnes, og hva som må til for å komme i jobb, eller utdanning.

Varig tilrettelagt arbeid

Hos oss kan mottakere av uføretrygd få en rekke tilrettelagte arbeidsoppgaver i Lillesand, Birkenes og Grimstad.

Ung Arena

Ung Arena er et arbeids- og aktivitetstiltak for unge mellom 18-30 år som mottar sosialhjelp.

Studier med støtte

I studier med støtte tilbyr vi studenter med psykiske helseutfordringer veiledning og tilrettelegging av studiehverdagen.

Opplæring i lese, skrive og regne

Grunnleggende ferdigheter innenfor lesing, skriving, regning, er viktig for å kunne lære og utvikle seg, både i skole, jobb og hverdagsliv.

Kompetansebevis

OK Kompetanse er et tilbud om ekstra oppfølging på veien mot et kompetansebevis. Her får ungdom fra hele Agder mulighet til å ta videregående opplæring ute i en bedrift.

Vi bidrar gjerne med

  • Karriereveiledning
  • Kartlegging av eventuelle tilretteleggingsbehov
  • Kompetanseheving
  • Arbeidsutprøving
  • Opplæring i grunnleggende ferdigheter

Hva må til for å lykkes?

Vi vil gjøre alt det vi kan for at du skal få det beste tilbudet i form av veiledning, karriereveiledning og opplæring, eventuelt også gjennom kurs i grunnleggende ferdigheter som tallforståelse og matte, lesing og skriving. Vår jobb er å legge til rette for at du skal få all den hjelpen du trenger for å klare det du må klare selv.

For vi kan ikke gjøre jobben for deg. Å nå målet om arbeid eller utdanning krever en god dose motivasjon og egeninnsats fra deg som jobbsøker. Men vi vil være der med deg, og jobbe sammen med deg, hele veien.