Kommunale tjenester, illustrasjon

Avigo + Kommuner = Sant

 Gjennom vårt underselskap Avigo Kommunale Tjenester ansetter vi mennesker som har stått utenfor arbeidslivet over lengre tid. Sammen med dem løser vi ulike oppgaver for våre eierkommuner.

Avigo Kommunale tjenester

Avigo Kommunale Tjenester har som mål å ansette 80 prosent av våre medarbeidere blant dem som står utenfor arbeidslivet. Skal vi lykkes med det, er vi avhengig av et tett samarbeid med våre eierkommuner. Da trenger vi aktuelle oppdrag som er økonomisk bærekraftig og som har en viss forutsigbarhet.

Kommunene har i dag et relativt stort omfang av oppgaver som kan utføres av personer uten formell fagkompetanse. En del av disse oppgavene kan med fordel settes ut til andre enn kommunen selv.

Eksempler på slike oppgaver kan være:

 • Vedlikehold
 • Renhold
 • Stell av uteområder
 • Skyss/transport
 • Flytting
 • Bilpleie
 • Arkiv/makulering

Økonomisk gevinst for kommunene

Gjennom Avigo Kommunale Tjenester kan vi hjelpe mennesker tilbake til arbeidslivet, og på den måten øke deres livskvalitet. Det vil også gi en stor samfunnsmessig effekt, og en økonomisk gevinst for kommunen, ved at vi sammen flytter dem over fra passive støtteordninger til ordinære arbeidsforhold med skattbar inntekt. 

Tjenestene vi utfører må være oppgaver som kommunene uansett må ivareta og betale for. Ettersom Lillesand, Birkenes og Grimstad kommuner eier Avigo kan de gjøre kjøp fra Avigo Kommunale Tjenester uten en offentlig anskaffelse (utvidet kommunal egenregi). Våre tjenester må likevel være tilsvarende tilbud fra andre tilbydere, og kan ikke være konkurransevridende. Arbeids- og lønnsbetingelser skal dessuten følge alle lovkrav, lønnsoverenskomster og lignende.

Sammen kan vi oppnå følgende mål

 • Bedre levekårsutfordringene
 • Nå bærekraftsmål om arbeid til alle
 • Skape arbeidsplass med trygge rammer for personer som har stått lenge utenfor arbeidslivet
 • Skape arbeidsplasser for mennesker uten formell fagkompetanse
 • Bruke utvidet kommunal egenregi for å fremme arbeidsinkludering

Kontakt oss

Navn(Påkrevd)