For NAV-ansatte

En oversikt over tilbud hos Avigo.

Avigo har ulike tilbud for deltakere som ønsker å komme i jobb, fullføre kompetansebevis eller fagbrev

Vårt viktigste fortrinn er muligheten vi har for å skreddersy arbeidspraksis internt eller eksternt, og de ulike veiene til kompetansebevis eller fagbrev. Målet er alltid jobb eller utdanning.

Arbeidsforberedende trening

Sammen med deltaker kan vi finne ut hvilke muligheter som finnes, og hva som må til for å komme i jobb, eller utdanning.

Varig tilrettelagt arbeid

Hos oss kan mottakere av uføretrygd få en rekke tilrettelagte arbeidsoppgaver i Lillesand, Birkenes og Grimstad.

Avigo Tjenesten

Avigo Tjenesten er et arbeids- og aktivitetstiltak for unge mellom 18-30 år som mottar sosialhjelp.

Studier med støtte

I studier med støtte tilbyr vi studenter med psykiske helseutfordringer veiledning og tilrettelegging av studiehverdagen.

Opplæring i lese, skrive, tall og matte

Grunnleggende ferdigheter innenfor lesing, skriving, regning, er viktig for å kunne lære og utvikle seg, både i skole, jobb og hverdagsliv.

Kompetansebevis

Gjennom OK Kompetanse kan du få en lærekontrakt med kompetansebevis som mål. Her får ungdom fra hele Agder mulighet til å ta videregående opplæring ute i en bedrift.

Ulike veier til fagopplæring gjennom Avigo sine tiltak

Gjennom flere av tiltakene kan deltakere oppnå fagkompetanse. Avigo samarbeider med NAV og Karriere Agder i Fylkeskommunen for å finne riktig fag og riktig vei for den enkelte.

Kontakt oss

Navn(Påkrevd)