Ansatt i Asko, kjører truck.

Fagopplæring

Vi ønsker å bistå arbeidstakere med fagbrev, og arbeidsgivere med kvalifisert arbeidskraft. Det er mange yrkesaktive i befolkningen står utenfor arbeidslivet, samtidig som det er mange bedrifter som mangler kvalifisert arbeidskraft.


Ulike veier til fagbrev

Hele fagbrevet i Avigo: Ved Avigo sine egne avdelinger får kandidaten tett oppfølging i trygge rammer. Avigo kan levere hele fagbrevet i salgsfaget, snekkerfag og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Fagleder jobber på Avigo, og er godkjent som opplæringsansvarlig. Det kan samarbeides med bedrifter for utplassering i perioder.

Deler av fagbrevet i Avigo og fullføring i bedrift: I noen fagområder kan Avigo levere deler av opplæringsløpet. Ved tett samarbeid med bedrifter kan det leveres fullt fagbrev til sammen. Kandidater starter gjerne hos aktuell avdeling i Avigo og gjennomfører noen læremål. Deretter fortsetter opplæringsperioden i aktuell bedrift med resterende læremål og selve fagprøven.

Hele fagbrevet i bedrift: Innen alle fagområder kan Avigo samarbeide med aktuelle bedrifter om fagopplæring. Bedriften må ha en fagleder som følger opp det faglige, mens Avigo følger opp kandidaten og selve prosessen.

Muligheter for fagkompetanse via Avigo

Det finnes mange ulike veier å oppnå fagkompetanse på. Avigo samarbeider med Karriere Agder i Fylkeskommunen for å finne riktig fag og riktig vei for den enkelte. Mulighetene er blant annet Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring(MFY), fagbrev gjennom praksiskandidatforløp og realkompetansevurdering, samt kompetansebevis gjennom OK Kompetanse.


Kontakt oss

Navn(Påkrevd)