Avigo har ambisjon om å være en ledende arbeids- og inkluderingsbedrift i regionen Agder. Eiere er Birkenes, Lillesand og Grimstad kommune, samt Agder fylkeskommune. Avigo sitt viktigste fortrinn er mulighetene for å kvalifisere, skreddersy arbeidspraksis internt eller eksternt og hjelpe folk til å komme i jobb. 

Arbeidsinkludering 

Det finnes ulike årsaker til at folk havner utenfor arbeidslivet. Hver enkelt person har sin egen historie. I over 30 år har Avigo jobbet med å få mennesker tilbake i arbeid. Den beste tilbakeføringen til arbeidslivet skjer ute i praksis hos ekstrene bedrifter. Derfor har Avigo et stort antall mennesker utplassert i næringslivet og fokuserer på en helhetlig tilnærming. Det er ikke alltid nok med arbeidspraksis hvis man også har andre utfordringer, som f.eks. lese- og skrivevansker, rusproblem eller å få orden på personlig økonomi.

 

 Empowerment

Ut fra empowerment-tankegangen har alle mennesker ressurser og muligheter til å finne egne handlingsstrategier, få innflytelse og medbestemmelse. Empowerment er en nødvendig prosess for å styrke og aktivere menneskets egenkraft til å bli kjent med egne problemer, og erverve seg nødvendige ressurser for å kunne håndtere hverdagen. I Avigo skapes et grunnlag og miljø som kan styrke individet og aktivere den enkeltes egenkraft.

Non-profit selskap

Avigo er et non-profitt selskap, og eies av det offentlige. Overskuddet reinvesteres i utvikling av selskapet. Kundeperspektivet er todelt, på den ene siden tilbys folk det de trenger for å få en ny start i arbeidslivet, på den andre siden tilbys et bredt spekter av produkter og tjenester som tilbys private, bedrifter og det offentlige.

Visjon – Vi skal drive bransjen fremover

Vi skal sitte foran på stolen og jobbe smart. Vi skal dele og dra bransjen fremover.

Slagord – Sammen får vi folk i jobb

Dette er Avigo sitt hovedoppdrag og gir noe å strekke seg etter.

«Sammen» betyr for at det er noe som skal oppnås i fellesskap med eiere, oppdragsgivere, kommunene, næringslivet, innbyggere i Lillesand, Grimstad og Birkeland og ikke minst menneskene det gjelder. Alle har ulik arbeidsevne, Avigo sin innstilling er at alle kan gjøre noe – men enkelte trenger litt tilpassing.

Arbeid gir mestring og livskvalitet, derfor gir oppdraget og visjonen kraft til å yte det beste for å få folk i jobb. For å nå vår visjon trenger vi en kultur som hjelper oss til å nå målet. Vi har valgt oss tre verdier som er viktige for oss i vårt daglige arbeid:

TRYGGHET – som betyr at vi legger til rette for utfoldelse og utvikling gjennom trygge rammer og relasjoner

ARBEIDSGLEDE – som betyr at vi finner glede og entusiasme gjennom vårt meningsfulle oppdrag. Det skal smitte over på våre omgivelser

HANDLEKRAFT – som betyr at vi evner å tenke nytt, er handlekraftige og beslutningsdyktige.

LEDERKRAV I AVIGO

En leder i Avigo skal være:

MOTIVERENDE

    • Inspirere og utfordre (identifisere hva som motiverer den enkelte)
    • Anerkjenne og SE din medarbeider gjennom faste oppfølgingsmøter (ROS)


ENDRINGSKOMPETENT

  • Involvere medarbeider på beslutninger som berører den enkelte
  • Være nysgjerrig på faglig utvikling og ny teknologi/trender

 

TYDELIG

  • På forventninger (mål, resultat, tidsfrister, adferd osv)
  • På roller og ansvar (stillingsbeskrivelser, arbeidsoppgaver, hvem har ansvar for hva)

 


TILGJENGELIG

  • Åpen dørs politikk
  • Svar ALLTID på henvendelser fra medarbeidere