Renhold i Avigo Kommunale tjenester

Vårt selskap Avigo Kommunale Tjenester løser oppgaver for våre eierkommuner, men også for private selskaper. 

Målet til Avigo er å bidra til at flere mennesker kommer i jobb eller utdanning.

I Avigo Kommunale Tjenester ansetter vi personer som har stått utenfor arbeidslivet over lengre tid.  Målet er at 80 prosent av medarbeiderne i selskapet er rekruttert blant de som står utenfor arbeidslivet.  

Dette lykkes vi med. Vi har nå etablert et fagmiljø for renhold. Vi utfører profesjonelt renhold etter standardene som gjelder i bransjen, til konkurransedyktige priser. Vi utfører renhold av kontor og administrasjonslokaler, undervisningslokaler, barnehager, butikker med mer.

Vi bruker vår spisskompetanse på arbeidsinkludering og fagressurser på renhold for å gi medarbeiderne forutsetningene de trenger for å lykkes i arbeidslivet, og utføre oppgavene i tråd med de krav til kvalitet og HMS som gjelder.

For å hjelpe ennå flere inn i arbeidslivet, til fast inntekt, opparbeiding av rettigheter, bli skatteyter med mer trenger vi flere oppdrag.  Hvis du benytter renhold fra Avigo får du en konkurransedyktig tjeneste og bidrar samtidig betydelig til sosial bærekraft. Dette er en fin måte for bedrifter å rapportere på sosial bærekraft og bruke dette som et konkurransefortrinn. 

Ta kontakt for en prat og et tilbud på hva vi kan hjelpe din bedrift med. 

Kontakt oss på Renhold

Navn(Påkrevd)