– Har lyst til å gjøre utgjøre en forskjell

Etter flere år utenfor skole og arbeidsliv har Veronica (30) fra Grimstad, denne våren bestått fagprøven som helsefagarbeider. Veronica har alltid hatt helseutfordringer og har mistet mye skolegang på grunn av dette. Etter at hun droppet ut av andre året på videregående skole, klarte hun ikke å fullføre videregående opplæring.

Skole var derfor noe Veronica la på hylla, og hun begynte i stedet å jobbe.

I 2014 ble Veronica mor til en liten datter som trengte ekstra oppfølging da hun ble født. De tilbragte mye tid på sykehuset, og fikk god oppfølging og støtte. Det var her interessen for helsefag dukket opp. – Jeg har alltid sagt at jeg aldri skal jobbe innen helse, men det endret seg da jeg fikk se hvor flinke de var på sykehuset, og den forskjellen det gjorde for oss. Jeg vil også hjelpe andre på samme måte som jeg ble hjulpet, men var usikker på om det var mulig for meg ettersom jeg ikke hadde videregående skole.

Etter endt permisjon var Veronica gjennom flere år med arbeidsrettede tiltak med mål om å oppnå varig tilknytning til arbeidslivet. Men Veronica fant ikke sin retning og opplevde heller ikke at hennes helseutfordringer ble tatt hensyn til, noe som gjorde det utfordrende å stå i jobb.

I 2020 fullførte hun studiekompetanse, og våren 2021 startet hun opp i tiltaket Arbeidsforberedende trening på Avigo. – Jeg hadde ikke troen på tiltaket, forteller Veronica. – Jeg har vært i flere tiltak tidligere som ikke har ført til jobb, men min jobbveileder Elin så meg på en ny måte. Hun brydde seg oppriktig om meg, hva jeg kunne og hva jeg interesserte meg for. Det var ikke så stort fokus på å bare få en jobb, men på å få en utdanning som kunne føre til lønnet arbeid, samt å finne en jobb jeg kunne trives med. Det har alltid vært viktig for meg å være selvstendig.

I samarbeid med Karriere Agder, kartla jobbveileder ved Avigo alternative veier for å oppnå et fagbrev innenfor helsesektoren. Veronica hadde fortsatt et ønske om å jobbe med mennesker innen helse, og første praksisplassen ble derfor på Myratunet bo- og omsorgssenter. Her fikk hun mulighet til å jobbe seg oppover i stilling etter kapasitet og evne. Parallelt med dette, startet hun på praksiskandidatkurs. Hun fikk da undervisning i teorien til fagprøven, fire timer i uken gjennom ett år. – Det var en stor fremgang for meg, og jeg ble pushet i riktig retning, forteller Veronica.

Det finnes flere veier til et fagbrev, og Veronica har latt seg overraske over muligheten hun fikk gjennom tiltaket hos Avigo. I oktober 2022 gjennomførte hun realkompetansevurdering, en vurdering av kompetanse fra tidligere arbeid eller utdanning som kan gi mulighet til å få godkjent deler av videregående opplæring. Vurderingen er et såkalt «top-down-prinsipp», og ble gjort med utgangspunkt i læreplanene for Vg3 helsefagarbeider, i tillegg til læreplanene for Vg2 og Vg1.

 – Elin fant en alternativ vei til fagbrev som jeg kunne klare, forteller Veronica. – Jeg har bekymret meg for at jeg ikke har en utdannelse og yrkesvei å falle tilbake på. Den praktiske veien ble redningen for Veronica, hun hadde motivasjon og stortrivdes.

Veronica var i praksis på Nyskogen bo- og omsorgssenter frem til hun gikk opp til fagprøven april 2023. Underveis fikk hun tett oppfølging av Elin, noe hun satte stor pris på. – Jeg fikk også veldig god hjelp og støtte av veilederen min på Nyskogen, forteller Veronica. – Hun er så dyktig og tålmodig, og har virkelig gått inn for at jeg skal klare det.


– Det går an å få en utdannelse selv om man ikke kan følge et ordinært studieløp, forteller Veronica. – Jeg hadde nesten gitt opp, men det går faktisk an. Elin er fantastisk, hun har gitt meg mye støtte og pushet meg. Jeg fikk hjelp til å finne en vei som jeg kunne klare. Skolen har alltid vært en utfordring og da var det fint å få en praktisk vei som ble oppnåelig for meg. Det var ikke så lang vei til målet, litt i underkant av 2 år med praksis.

– Veronica har vist stor motivasjon og stå-på-vilje, hun har vært uredd og bydd på seg selv på nye arbeidsplasser, forteller jobbveileder Elin. – Som person er hun utadvendt, positiv, nysgjerrig og lærevillig – dette kommer man langt med i arbeidslivet. Fokuset vårt har hele tiden vært at hun skal få en utdannelse som gjør at hun får en langvarig tilknytning til arbeidslivet.

Veronica har akkurat startet opp i ny jobb som helsefagarbeider.  – Nå gleder jeg meg til å gå på jobb! Den følelsen har jeg ikke hatt før. Å hjelpe noen i hverdagen og gjøre deres hverdag bedre, det er en givende jobb. Jeg tenkte at jeg aldri ville jobbe med eldre, men nå trives jeg veldig godt med det, avslutter Veronica.